fse.ujep.cz

Pedagogická rada

Předsedkyně 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Proděkanka pro studium 

Členové 

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Katedra sociální práce FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Katedra práva a politologie FSE UJEP 

Ing. Michaela Jánská, PhD.
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FSE UJEP

RNDr. Miloslav Šašek. CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP 

RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.
Katedra matematiky a informatiky FSE UJEP