fse.ujep.cz

Pedagogická rada

Předseda

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
děkan

Členové 

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
garant programu Sociální politika a sociální práce (Bc.) 

Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.
proděkan pro studium

doc. PhDr. Mgr. Silvester van Koten, Ph.D.
garant programu Regulace a behaviorální studia (Ph.D.)

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
garant programu Regionální rozvoj a veřejná správa (Bc.) 

Ing. Jan Macháč, Ph.D.
garant programu Ekonomika a management (Bc.)

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
garant programu Ekonomika a management veřejného sektoru (NMgr.)

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
garantka programu Regionální rozvoj a veřejná správa (NMgr.)
garantka programu Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D.)