fse.ujep.cz

Expertní rada FSE UJEP

Expertní rada FSE UJEP (expertní rada) působí jako poradní, iniciační orgán děkana fakulty. Posláním expertní rady je podporovat a podílet se na rozvoji fakulty, podporovat inovace ve vzdělávání, propojovat aktivity fakulty s praxí a poskytovat zpětnou vazbu fakultě.

Působnost expertní rady

Cílem činnosti expertní rady je zajištění úzké spolupráce fakulty s praxí. Expertní rada:

  • projednává koncepci vzdělávání na FSE a poskytuje doporučení ve vztahu k potřebám organizací a transformaci regionu,
  • podporuje uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi (transfer technologií),
  • projednává návrhy určené k podpoře,
  • vyjadřuje se k organizaci spolupráce s externími organizacemi,
  • vyjadřuje se k otázkám rozvoje fakulty a jejího zaměření,
  • poskytuje zpětnou vazbu k aktivitám FSE,
  • podporuje další aktivity FSE.

Členové expertní rady

Ekonomika a management

Jan Beneš, Personna International CZ s. r. o. – Edgewell

Tomáš Brokeš, Knorr-Bremse ČR

Jan Pleyer, Krofian CZ spol. s r. o.

Bronislav Převrátil, Chart Ferox, a. s.

Zbyněk Slivoň, AGC Automotive Czech, a. s.

Miroslav Svoboda, ČEZ, a. s.

Regionální rozvoj

Kamila Bláhová, Město Litvínov

Jan Kadraba, Krajský úřad Ústeckého kraje

Martin Mata, Inovační centrum Ústeckého kraje

Jaromír Musil, Krajský úřad Karlovarského kraje

Gabriela Nekolová, Hospodářská a sociální rada

Jiří Starý, Magistrát města Ústí nad Labem

Sociální politika a sociální práce

Barbora Bočková, Květina, z. s.

Michal Kratochvíl, Ministerstvo pro místní rozvoj

Petra Lafková, Krajský úřad Ústeckého kraje

Jan Odvárka, Probační a mediační služba

Zuzana Thürlová, Jurta, o. p. s.

Lenka Venclová, Ministerstvo práce a sociálních věcí