fse.ujep.cz

Katedra ekonomie a managementu

Zaštiťujeme programy Ekonomika a management v bakalářském studiu a Ekonomika a management veřejného sektoru v navazujícím magisterském studiu. Posláním naší katedry je poskytnout studentům poznatky zaměřené na oblasti podnikového a veřejného managementu, podnikové ekonomiky, marketingu, ekonomických teorií a veřejné ekonomie. Členové katedry se věnují výuce, vědecké činnosti a spolupráci s praxí. 

Předměty bakalářského studia programu Ekonomika a management
Předměty magisterského studia programu Ekonomika a management veřejného sektoru

Naše vědecké aktivity se zaměřují na problematiku managementu, marketingu ekonomických teorií, environmentální ekonomii a na SMART principy ve veřejných službách v obcích a v souvislosti s kvalitou životního prostředí.


Vedoucí katedryIng. Michaela Jánská, PhD.

Zástupce vedoucího: Ing. Eva Fuchsová, Ph.D.

Sekretářka pro bakalářský obor: Dagmar Hodanová

Sekretářka pro magisterský obor: Romana Košvancová

Kontakt: FSE UJEP (2. patro), Moskevská 54