fse.ujep.cz

Ing. Libor Měsíček, Ph.D.

Místnost: 225, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 725
Email: l.mesicek[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-7795-0261

Výuka:

  • Energetika
  • Informační systémy v podniku a veřejné správě
  • Management
  • Podniková ekonomika
  • Sociální sítě

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
zkouškové období:
úterý       12:00 – 13:00 hod.
středa    12:00 – 14:00 hod.

Na KH se vždy předem registrujte
na e-mailu: l.mesicek@ujep.cz
Uveďte téma konzultace a předpokládané trvání.
Po předchozí domluvě jsou možné konzultace mimo uvedené hodiny.


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku propojení informatiky (koncept SMART, bio informatika, DRM, atd.), měkkých faktorů v managementu a sociologii. Tato témata jsou v současnosti zkoumána v kontextu interdisciplinárního propojení a vytváření nových konceptů a návrhů konkrétních procesů a datových toků. Na UJEP působím od roku 2012, na FSE pak od roku 2016. Jsem doktorem v oboru Informatika. Od roku 2014 pracuji v mezinárodních výzkumných týmech zaměřených na využívání interdisciplinárních vazeb v informatice, managementu a konceptu SMART (především SMART City a Grid, DRM ve zdravotnictví). Jsem členem České společnosti pro systémovou integraci, vědeckých, organizačních či programových výborů řady mezinárodních konferencí (aktuálně např. The 35th International Conference on Advanced Information Networking and Applications  (AINA-2021) a recenzentem v řadě časopisů (např. E+M). V roce 2009 jsem spoluzakládal časopis Journal of System Integration a do roku 2013 jsem byl jeho správcem.

Výzkum:

MPO: Analýza a vývoj automatických testů informačního systému AROP AVANTI ONE (2017), řešitel

Vybrané publikace:

Kim, TY; Mesicek, L. aKim, SH. (2021) Modeling of Child Stress-State Identification Based on Biometric Information in Mobile Environment. Mobile Information Systems. https://doi.org/10.1155/2021/5531770

Mesicek, L. Petrus, P. a Stránská, A. (2021). Expected and achieved benefits of ERP systems implementation over time. Acta Informatica Pragensia. 10(1).

Mesicek, L. a Petrus, P. (2020). Quantitative Study of Full-Time and Part-Time Students Dropout. In: Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 189-195.

Hong, J. Y., Ko, H., Mesicek, L. a Song, M. (2019). Cultural intelligence as education contents: Exploring the pedagogical aspects of effective functioning in higher education. Concurrency and Computation-Practice & Experience, e5489. https://doi.org/10.1002/cpe.5489

Ko, H., Hong, J. Y., Kim, S., Mesicek, L. a Na, I. S. (2019). Human-machine interaction: A case study on fake news detection using a backtracking based on a cognitive system. Cognitive Systems Research 55, 77–81. https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2018.12.018

Ko, H., Ogiela, M. R., Ogiela, L., Mesicek, L., Lee, M., Choi, J. a Kim, P. (2019). ECG-Based Advanced Personal Identification Study With Adjusted (Qi * S-i). Ieee Access 7, 40078–40084. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2903575

Mesicek, L., Petrus, P. a Kovarova, K. (2019). Do Admission Procedure Scores Correlate with University Study Results? In J. Fejfar, M. Fejfarova, M. Flegl, J. Husak, & I. Krejci (Ed.), Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 (erie),190–196.

Ko, H., Hwang, S., Mesicek, L., Choi, J., Choi, J. a Kim, P. (2018). A Study on Context-Relationship with Context-Attributes for a Smart Service Generation in Smart City. Journal of Universal Computer Science 24(3), 249–260.

Ko, H., Mesicek, L., Choi, J. a Hwang, S. (2018). A Study on Secure Medical-Contents Strategies with DRM Based on Cloud Computing. Journal of Healthcare Engineering, 6410180. https://doi.org/10.1155/2018/6410180