fse.ujep.cz

Aplikační a vzdělávací projekty

Erasmus+: FOREST S@mpler Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Období: 2019 – 2023

Norské fondy: FOREST-AGRICULTURE-WATER NEXUS: Bilaterální workshopy pro podporu nástrojů správy ekosystémových služeb (Bilaterální workshopy ForAWat)

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Období: 2019 – 2021

Interreg CE: D-CARE Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship

Odborný garant: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. 

Období: 2020 – 2022

Více o projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care

SN-CZ: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Období: 2017 – 2020

Více o projektu: http://bidelin.ioer.eu/cs/

SN-CZ: STRIMA II: Sasko-český management povodňových rizik II

Odborný garant: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Období: 2017 – 2020

Více o projektu: https://www.strima.sachsen.de/cz/

Erasmus+: Výzkum inovačních postupů při řízení krizových situací v komunitě Erasmus

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 2020 – 2022

SN-CZ: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

Odborný garant: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D 

Období: 2017 – 2020

Více o projektu: https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/basisseite_65.jsp