fse.ujep.cz

Aplikační a vzdělávací projekty

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Interreg Danube: IntegrAGE – praktický přístup na podporu zdravé adaptace a integrace pracovní síly 55+ na trh práce

Odborný garant: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. 

Období: 1.1. 2024 – 31.12.2026

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice 2024

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Období: 1.1. 2024 – 30.9.2024

Více o projektu: https://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost/

Visegrad Fund: Udržitelná spotřeba obyvatelstva v postpandemické ekonomice. Perspektiva tří zemí

Tématem projektu je zkoumání dopadu udržitelné spotřeby prostřednictvím pro-environmentálního spotřebitelského chování v České republice, Polsku a na Slovensku. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány prostřednictvím workshopu v České republice a online publikováním odborných textů.

Více o projektu v přiložené prezentaci.

Hlavní řešitelka za FSE UJEP: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Období: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2025

Projekt je podpořen mezinárodním Visegrádským fondem.

Partneři projektu:
Univerzita Komenského Bratislava
Ekonomická univerzita Katowice

EMBED-EU: Embedding EU values in teaching and learning in higher education

Odborný garant: Ing. Eliška Nacházelová

Období: 1. 11. 2023 – 31. 10. 2025

Více o projektu: https://www.fse.ujep.cz/en/embed-eu/

Erasmus+: Green Netiquette: Posílení mládeže pro udržitelnou digitální budoucnost

Odborný garant: Ing. Eliška Nacházelová

Období: 1. 11. 2023 – 31. 10. 2025

Více o projektu:
Instagram @green_netiquette
Tisková zpráva k projektu

Erasmus+: Advanced data analysis for transportation and mobility teachers (AdTrans)

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Období: 2023 – 2025

Interreg Central Europe: GREENE 4.0 – Smart and green innvation approaches for scaling up digital transformation opportunities in CE

Odborný garant: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. 

Období: 1.3. 2023 – 28. 2. 2026

Více o projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/greene-4-0/

Norské fondy: Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných VVI institucí a univerzit v ČR

Profesně orientovaný navazující magisterský studijní program Ekonomika a management

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

Období: 2022 -2024

DOKONČENÉ PROJEKTY

Norské fondy: EMPIRIC: Nově vznikající problémy v udržitelném a efektivním plánování a výzkumu regionální mobility – EHP-BFNU-OVNKM-4-088-2022

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Období: 1. 10. 2022 – 30. 4. 2024

Více o projektu: http://www.mobilita-ieep.cz/projekty/empiric/

ERASMUS+ KA2 Project: RIPEC: Research for Innovative Practices in Emergency Management of Erasmus Community (2020-1-IT02-KA203-079711; 2020-2023)

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 1. 9. 2020 – 30. 4. 2023

Více o projektu: https://www.ripec-project.eu/

Asistenční voucher pro TRANSCARB: Transformace na podmínky nízkouhlíkové ekonomiky – změna regionu a firem

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Období: 1.7.2020 – 31.12.2021

Více o projektu: “Projekt je financován z dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.”

Erasmus+: FOREST S@mpler Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Odborný garant: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Období: 2019 – 2023

Norské fondy: FOREST-AGRICULTURE-WATER NEXUS: Bilaterální workshopy pro podporu nástrojů správy ekosystémových služeb (Bilaterální workshopy ForAWat)

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Období: 2019 – 2021

Interreg CE: D-CARE Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship

Odborný garant: Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. 

Období: 2020 – 2022

Více o projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care

SN-CZ: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Období: 2017 – 2020

Více o projektu: http://bidelin.ioer.eu/cs/

SN-CZ: STRIMA II: Sasko-český management povodňových rizik II

Odborný garant: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Období: 2017 – 2020

Více o projektu: https://www.strima.sachsen.de/cz/

Erasmus+: Výzkum inovačních postupů při řízení krizových situací v komunitě Erasmus

Odborný garant: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Období: 2020 – 2022

SN-CZ: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

Odborný garant: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D 

Období: 2017 – 2020

Více o projektu: https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/basisseite_65.jsp