fse.ujep.cz

Ing. Eliška Nacházelová

Místnost: 230, FSE Moskevská 54
Telefon: + 420 475 284 730
Email: eliska.nachazelova[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0001-8700-6648
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Konzultant: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Výuka:

  • psychologie
  • Human Resource Management
  • semestrální projekt
  • podniková ekonomika

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
úterý       9:00 – 10:00 hod.
po předchozí e-mailové domluvě


Odborné zaměření:

Mé doktorské téma je zaměřené na fenomén Brain Drain & Brain Gain. Věnuji se situaci tohoto fenoménu ve výrobním podniku a zároveň mezi studenty. V praktické rovině se zajímám o push a pull faktory vedoucí právě k odchodu/příchodu odborníků do ČR nebo v rámci krajů. Zabývám se také postoji k pracovní migraci a mobilitě studentů středních a vysokých škol. Zároveň spolupracuji na mezinárodních projektech v rámci programu Erasmus+.

Výzkum:

ERASMUS+ KA2 Project: RIPEC: Research for Innovative Practices in Emergency Management of Erasmus Community (2020-1-IT02-KA203-079711; 2020-2023), členka řešitelského týmu

TAČR ÉTA – Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu (TL05000543, 2021-2022)

TAČR Doprava – Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji (2020-2023), členka řešitelského týmu

Smart City – Smart Region – Smart Community (2020-2022) – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, členka řešitelského týmu

SGS: Situace brain drain a brain gain ve výrobním podniku a mezi studenty (UJEP-SGS-2020-45-
005-3, 2020-2022), vedoucí řešitelského týmu

Publikace:

Reissová, A., Šimsová, J., Siviček, T. a Nacházelová, E. (2024). Why stay here? Push and pull factors of university-educated people in a structurally disadvantaged region. GeoScape, 18(2).

Nacházelová, E. a Drdová, S. (2023). Labor Migration Intention of Future Healthcare Workers. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management, Conference Proceedings, 123-129. DOI: 10.5507/ff.23.24463902.

Nacházelová, E. (2022). University students’ mobility and its aspects. ICERI2022 Proceedings, 38-44, DOI: 10.21125/iceri.2022

Nacházelová, E. (2022). Applied governments’ strategies for brain drain prevention. Journal of Geography, Politics and Society, 12(3), 31-37. DOI: 10.26881/jpgs.2022.3.03

Nacházelová, E. (2021). Šance a rizika fenoménu brain drain. Logos Polytechnikos, 12(3), 4-15.

Nacházelová, E. a Reissová, A. (2021). Work-Life-Balance Benefits As Brain Drain Prevention. LIMEN 2020 Selected Papers – the 6th International Scientific-Business Conference, 85-91. DOI:
10.31410/LIMEN.S.P.2020.85

Nacházelová, E. a Reissová, A. (2021). Image as a Possible Company Strategy for Brain Drain Prevention. Proceedings of the 15th International Conference: Liberec Economic Forum 2021, 415- 422.

Nacházelová, E. a Reissová, A. (2020). Career Development Preferences Of University Students.
EDULEARN20 Proceedings, 3722-3729. DOI: 10.21125/edulearn.2020.1024