fse.ujep.cz

Mobility zaměstnanců

Erasmus+

Zaměstnanci UJEP mají možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ na:

  • Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Výjezd je podmíněn existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraničním partnerem.
  • Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Základní informace pro zaměstnance

Dokumenty a formulář

Aktuální výzvy pro zaměstnance UJEP

Pokud máte dotazy k zaměstnaneckým mobilitám, bez obav kontaktujte fakultní koordinátorku.

Nabídka virtuální mobility:

Virtual International Teaching Week, 12. – 16. dubna 2021
SMK University of Applied Social Sciences , Vilnius