fse.ujep.cz

Mobility zaměstnanců

Aktuálně:Erasmus+

Zaměstnanci UJEP mají možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ na:

  • Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Výjezd je podmíněn existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraničním partnerem.
  • Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Minimální délkou zaměstnanecké mobility jsou 2 dny výuky či školení (bez cesty, v případě mezinárodní mobility 5 dnů). V případě výukových pobytů je dále podmínkou výuka v rozsahu minimálně 8 hodin za týden či kratší dobu.


Seznam partnerských škol

  • průběžně se uzavírají smlouvy nové
  • zaměstnanec se může přihlásit i na smlouvu, která v tuto chvíli uzavřená není, v době výjezdu ale již uzavřená být musí, a to prostřednictvím EWP (Erasmus Without Paper)
  • chce-li zaměstnanec vycestovat na univerzitu, se kterou v tuto chvíli smlouva uzavřena není, neváhejte kontaktovat fakultní koordinátorku a předat jí na zahraniční univerzitu relevantní kontakt
  • jednotlivé katedry mohou také dát podnět na uzavření nové smlouvy a předat kontakt na kompetentní osoby

Základní informace pro zaměstnance

Dokumenty a formuláře

Aktuální výzvy pro zaměstnance UJEP

Univerzitní prezentace

Fakultní prezentace

Prezentace po výjezdu


Nejčastější dotazy k zaměstnaneckým mobilitám!

Po výběrových řízeních zasílá Oddělení pro vnější vztahy rektorátu informační e-mail, ve kterém Vám budou zaslány všechny informace, jednotlivé kroky i termíny, které je nutné dodržet. Součástí e-mailu jsou také aktuální formuláře – je třeba využívat pouze tyto.

Ano, to je možné.
Je třeba změnu včas konzultovat s OVV_REK (tereza.krylova@ujep.cz) a současně doložit speciální formulář žádosti o změnu – destinace nebo typu výjezdu.

Formulář ke stažení ZDE

Zkuste zahraniční školu kontaktovat i telefonicky, případně zkusit i jiný kontakt. Pokud se i přesto nepodaří se zahraniční školou navázat kontakt, zkuste vybrat jinou zahraniční univerzitu.

Výše grantů pro projekt 2022 naleznete ZDE – jedná se ale o paušální částky, zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů

Nárok na dny cesty má pouze zaměstnanec, který vyjíždí na zahraniční instituci vzdálenou od sídla UJEP dle kalkulátoru EU (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator) více než 150 km.

Pokud zaměstnanec použije na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus nebo sdílené auto) a necestuje více než 3 999 km, mohou mu být uhrazeny pobytové náklady na další 4 dny strávené na cestě.

Pokud máte dotazy k zaměstnaneckým mobilitám, na které jste výše nenašli odpověď, bez obav kontaktujte fakultní koordinátorku.


Nabídky pobytů ze zahraničí:


Nabídky od našich partnerů:


Minulá výběrová řízení:

Výběrová řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců v programu Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023 a 2023/2024

Výběrové řízení na zaměstnanecké mobility v programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 a 2022/2023