fse.ujep.cz

Na koho se obrátit

Mgr. Barbora Kamarýtová (barbora.kamarytova@ujep.cz)
evidence OBD, SGS – studentská grantová soutěž, podávání nových projektů, vědecká rada

Bc. Lenka Petláková (lenka.petlakova@ujep.cz)
DGS – doktorská grantová soutěž

Ing. Eliška Štádlerová (eliska.stadlerova@ujep.cz)
Centrum výzkumu FSE – podávání nových projektů, podpora projektů, spolupráce s Centrem projektového servisu UJEP

Centrum projektového servisu UJEP
Pracovníci FSE mohou využívat podporu univerzitního centra, a to konzultaci projektových záměrů, vyhledávání a prověřování dotačních možností, pomoc s přípravou a zpracováním projektů.