fse.ujep.cz

Na koho se obrátit

Veškeré dotazy můžete posílat na email veda.fse@ujep.cz.


Pokud ale máte konkrétní věc k řešení, neváhejte se nám ozvat i jednotlivě, viz kontakty níže.

Mgr. et Mgr. Hana Galiová
hana.galiova@ujep.cz
telefon: +420 475 284 710

Příprava projektů, administrativní podpora při podávání a realizaci
Vzdělávací akce a konference
GEP na UJEP

Mgr. Barbora Kamarýtová
barbora.kamarytova@ujep.cz
telefon: +420 475 284 717

Evidence projektů a administrativní podpora
Publikační činnost – administrace
Metodika 17+

Mgr. Lenka Petláková
lenka.petlakova@ujep.cz
telefon: +420 475 284 664

DGS – doktorská grantová soutěž

Ing. Eliška Štádlerová, DiS.
eliska.stadlerova@ujep.cz
telefon: +420 475 284 717

PR vědy
Finanční stránka projektů
Propagace vědy a výzkumu
Administrativní podpora


Centrum projektového servisu UJEP
Pracovníci FSE mohou využívat podporu univerzitního centra, a to konzultaci projektových záměrů, vyhledávání a prověřování dotačních možností, pomoc s přípravou a zpracováním projektů.