fse.ujep.cz

Kombinované studium

Kombinované studium (často zaměňované za „dálkové studium“) je forma studia, která umožňuje sladit pracovní, rodinné či jiné povinnosti se získáním vysokoškolského titulu. Náplň studia je obdobná jako u prezenční formy. 

Výuka v semestru probíhá v blocích, zpravidla jednou za měsíc od čtvrtka do soboty. Kombinované studium nabízíme v těchto programech: 

Bakalářské studium 

Magisterské studium

  • Prozatím neprobíhá 

Doktorské studium