fse.ujep.cz

Sociální politika a sociální práce

Prezenční / Kombinované studium 

Kód programu: B0923A240009
Typ programu: bakalářský
Délka studia: 3 roky
Získaný titul: Bc.
Garant: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.


Program Sociální politika a sociální práce uvede studenta do problematiky sociální politiky a naučí ho pracovat s metodami sociální práce s jedincem a komunitou. Během 3letého studia získá student potřebné znalosti a dovednosti z oblasti sociální práce a dalších referenčních věd, jako jsou psychologie, sociologie a pedagogika, které mu umožňují pracovat s lidmi v jejich životních rolích a situacích a podílet se na růstu kvality jejich života. 

Teoretická výuka je již během studia uváděna do kontextu během odborných praxí, které student vykonává od 2. semestru v oblasti v poradenství, sociální péči i prevence. Celých 300 hodin se student účastní procesů a práce v různých typech institucí sociální správy, sociálních služeb a služeb sociální práce. Získá tak cenné kontakty a praktické dovednosti, které může zhodnotit ihned po dokončení studia. 

Studenti si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků na všech úrovních výkonu sociální práce a v oblasti sociálních služeb. Absolventi programu splňují předpoklady kladené na výkon povolání sociální práce stanovené Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Profil a uplatnění absolventa

Naši absolventi mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení a pro oblast nestátního sektoru a sociálních služeb.

Umějí pracovat s lidmi a kompetentně a efektivně komunikovat s klienty sociálních služeb. Jsou schopni posoudit životní situaci člověka a plánovat postup při práci s ním. Podporují jej k soběstačnosti v kontextu jeho životní situace. 

Absolventi FSE UJEP zvládají vykonávat i koncepční a řídící práci v organizacích (projektování, plánování, řízení týmu aj.), a proto nacházejí uplatnění nejen jako sociální pracovníci, kteří přímo pracují s lidmi z různých cílových skupin, ale i jako projektoví manažeři a koordinátoři sociálních služeb. 

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Kombinované studium