fse.ujep.cz

Centrum výzkumu

Centrum výzkumu FSE se ve spolupráci s Centrem projektového servisu UJEP komplexně podílí na jednotlivých projektech souvisejících s FSE v řešitelské nebo spoluřešitelské poloze. Informacemi od vyhlašování nových výzev počínaje přes administrativní podporu při podávání žádosti, ověřování informací u poskytovatelů, podporu při realizaci projektu až po ukončení projektu, jeho případnou propagaci a následnou udržitelnost.

Mimo výše zmíněné jsou součástí Centra výzkumu FSE Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), Institut pro rozvoj společenství a sídel (Forpolis), Centrum behaviorálních studií REGBES a Institut kritického myšlení (IKM).

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) se specializuje na ekonomické aspekty využívání a ochrany přírodních zdrojů. Provádí analýzy přiměřenosti regulace, nákladové efektivnosti a kvality institucionálního prostředí. Více na http://www.ieep.cz/

Institut pro rozvoj společenství a sídel (Forpolis) se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí, a dopady tohoto rozvoje na stav okolní krajiny. Cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje (zastupitele, úředníky, zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů). Odborná témata popularizuje a šíří osvětu mezi laickou i odbornou veřejnost. Více na https://www.forpolis.cz/

Centrum behaviorálních studií REGBES se zaměřuje na výzkum v oblasti behaviorální ekonomie.

Institut kritického myšlení se zaměřuje na interdisciplinární dialog filosofů, psychologů, ekonomů, regionalistů a teoretiků managementu, jehož hlavní témata jsou: celostní přístup ke skutečnosti, úloha hodnot ve společnosti. Usiluje o spolupráci vysokých škol a nadací i posilování jejich role ve společnosti s důrazem na třetí roli univerzit. Institut realizuje dlouhodobý projekt IKM Communitas, kde ústředním tématem je realizace inovovaného konceptu integrovaného rozvoje obcí. IKM funguje na bázi partnerství s Nadačním fondem WebDialog, jehož předsedou správní rady je prof. Milan Žák. Manažerkou IKM na FSE UJEP je Mgr. Kateřina Vyhnánková.

Centrum výzkumu FSE – na koho se obrátit:

Ing. Eliška Štádlerová
Referentka Centrum výzkumu FSE
Pracoviště: kancelář 209, Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54
Mobil: +420 728 439 568
Telefon: +420 475 284 709
E-mail: eliska.stadlerova@ujep.cz