fse.ujep.cz

Centrum výzkumu

Společně s Centrem projektového servisu UJEP se podílíme na projektech souvisejících s FSE v řešitelské nebo spoluřešitelské poloze.

S čím můžeme pomoci:

  • informace o nových výzvách
  • administrativní podpora
  • podpora při realizaci projektu až po ukončení projektu
  • propagace projektu
  • udržitelnost

Proto se na nás neváhejte obrátit na veda.fse@ujep.cz

Součástí Centra výzkumu FSE jsou také následující instituty:

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) se specializuje na ekonomické aspekty využívání a ochrany přírodních zdrojů. Provádí analýzy přiměřenosti regulace, nákladové efektivnosti a kvality institucionálního prostředí. Více na http://www.ieep.cz/


Institut pro rozvoj společenství a sídel (Forpolis) se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí, a dopady tohoto rozvoje na stav okolní krajiny. Cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje (zastupitele, úředníky, zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů). Odborná témata popularizuje a šíří osvětu mezi laickou i odbornou veřejnost. Více na http://forpolis.ujep.cz.

Zápis z 1. jednání vědecké rady výzkumného institutu FORPOLIS.


Institut pro vodní diplomacii a hydropolitiku (RIVALIS) je moderním interdisciplinárním centrem. Ve výzkumu analyzuje dynamiku a řešení mezinárodních sporů o vodu. Kontaktní osobou pro veškeré informace je Mgr. Richard Grünwald, Ph.D.

Více informací o institutu na: https://www.fse.ujep.cz/cs/rivalis/


Centrum behaviorálních studií REGBES se zaměřuje na výzkum v oblasti behaviorální ekonomie. Centrum spojuje řadu laboratoří s různým zaměřením, všechny se však věnují výzkumu lidského chování.


Institut kritického myšlení se zaměřuje na interdisciplinární dialog filosofů, psychologů, ekonomů, regionalistů a teoretiků managementu, jehož hlavní témata jsou: celostní přístup ke skutečnosti, úloha hodnot ve společnosti. Manažerkou IKM na FSE UJEP je Mgr. Kateřina Vyhnánková. Více na https://ikm-communitas.cz/.