fse.ujep.cz

Rivalis

Rivalis (Institut pro vodní politiku a diplomacii) vznikl pod záštitou naší fakulty v listopadu 2022. Institut je navržen jako interdisciplinární výzkumné centrum analyzující dynamiku vodního vládnutí a řešení mezinárodních sporů o vodu. Cílem je podporovat smysluplný vodní dialog, koordinovat vědecko-výzkumnou činnost s přesahem do vodního hospodářství a poskytovat poradenství pro různé typy vodních profesionálů. Poskytujeme také vzdělávací a odborné akce pro posílení komunikace mezi státními institucemi, obchodními společnostmi a občanskými iniciativami.

Od roku 2023, se členové Rivalis podílí na přípravě podkladů pro české veřejné instituce, podávání vědeckých projektů se českými i zahraničními partnery a publikační činnosti s mezinárodním přesahem.

HLEDÁME STÁŽISTY

DEADLINE PŘIHLÁŠEK 31. 3. 2023
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na grunwaldrichard@hotmail.com.

Kompletní informace také ZDE.

ODBORNÝ/VĚDECKÝ ASISTENT
> psaní odborných článků a analýz
> rešerše a koordinace vědecko-výzkumné agendy
> správa sociálních sítí (Twitter, Facebook a Instagram)
> tvorba grafiky, fotografií a videí
> příprava a rozesílání tiskových zpráv
> Správa webu (WordPress)
> příležitostná výpomoc s organizací akcí

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR
> sběr a monitoring aktuálních projektových výzev
> správa projektových dokumentů a registrů
> koordinace s projektovými partnery
> pořizování zápisů
> organizace projektových meetingů
> příležitostná výpomoc s organizací akcí

KOORDINÁTOR KOMUNIKACE
> příprava tiskových zpráv a mediální rešerše
> tvorba populárně-naučných textů
> správa informačních repozitářů
> komunikace s médii a veřejností
> příležitostná výpomoc s organizací akcí

GRAFICKÝ DESIGNÉR
> tvorba grafických podkladů a propagačních materiálů
> správa sociálních sítí (Twitter, Facebook a Instagram)
> zpracování krátkých videozáznamů pro účely propagace
> úprava a tvorba obsahu webových stránek Rivalis
> grafická podpora u konferenčních a jiných typů akcí

Nabízíme:
> možnost práce z domova
> načerpání nových zkušeností a možnost navázání budoucí spolupráce
> spolupráci na inovativních a smysluplných projektech
> přátelské a kreativní prostředí v menším kolektivu
> účast na mezinárodních akcích
> možnost (ale ne nutnost) komunikace v angličtině
> po úspěšném absolvování stáže (3-6 měsíců) obdržíte certifikát

Workshop

V úterý 17. ledna 2023 proběhl na půdě FSE UJEP první workshop věnovaný tématu hydropolitiky a vodní diplomacie.

Prezentace ke stažení ZDE.

Hlavní témata Rivalis

 1. Analýzy politických dopadů vodních staveb a dalších infrastrukturních projektů na vodní vládnutí.
 2. Výzkum netradičních forem vodní diplomacie a nezamýšlených důsledků vodní spolupráce.
 3. Tvorba informačních databází popisující příčiny a důsledky přeshraničních sporů o vodu.
 4. Naplňování principů EU vodní diplomacie v České republice a zahraničí.
 5. Posilování vyjednávacích schopností českých vědců a vodních profesionálů.

Seznam členů Rivalis

Mgr. Richard Grünwald, Ph.D.

Richard Grünwald působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro Mezinárodní řeky a Eko-bezpečnost. Od roku 2016 se věnuje problematice vodních sporů a interakci zúčastněných stran v oblasti vodního vládnutí.

Rozvíjí pojetí více-úrovňové vodní diplomacie, kvalitativních metod hydropolitického výzkumu a komparaci mezioborových přístupů k vodnímu vládnutí. Mimo to se zabývá rozvojem občanské vědy při řešení současných vodních výzev a vývojem herních simulací uchopující smysluplný vodní dialog.

Dr. Grünwald absolvoval tříleté post-doktorské studium na Yunnanské Univerzitě v Kunmingu a aktivně vystupuje na mezinárodních konferencích a jiných odborných akcích. Dále působí v několika světových vodních asociacích a pravidelně publikuje v renomovaných zahraničních časopisech. Mimo to, se zabývá popularizací vědy a zvyšováním povědomí o čínské autonomní oblasti Xishuangbanna, coby významné geostrategické oblasti v jihovýchodní Asii.

Doc. Lenka Slavíková, Ph.D.

Lenka Slavíková je místopředsedkyní Institutu pro vodní diplomacii a hydropolitiku. Je také ředitelkou Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí. Rozvíjí aplikace institucionální ekonomie, kvalitativních metod socioekonomického výzkumu a komparaci teoretických přístupů v ochraně životního prostředí.

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Jan Macháč působí jako vědeckých pracovník a manažer několika vědecko-výzkumných projektů. Zabývá se především zelenou a modrou infrastrukturou, adaptací na změnu klimatu, vodním managementem, ekosystémovými službami a hodnocením dopadů regulací. Částečně je zapojen také v týmu Energetika a ovzduší. Aplikuje řadu ekonomických metod a nástrojů jako je cost-benefit analýza, analýza nákladové efektivnosti, oceňovací metody (např. výběrový experiment, metaanalýza, metoda nahrazení), optimalizační nástroje a disproporční analýza. V Rivalis je místopředsedou.

Spolupráce s Rivalis

Stáže

Institut pro vodní diplomacii a hydropolitiku hledá vhodné kandidáty na na pozici stážisty. Náplní neplacené stáže je tvorba výzkumných analýz, příprava vědecko-výzkumných podkladů v oblasti vodní diplomacie, účast na organizaci veřejných akcí a práce se sociálními sítěmi.

Koho hledáme?

 • Vysokoškolské studenty v oblasti společenských věd s dobrou znalostí cizích jazyků
 • Osoby se zájmem o mezinárodní dění a vědeckou kariéru
 • Nadšence ochotné se učit novým věcem

Co nabízíme?

 • Praxi v perspektivním vědeckém oboru
 • Zkušenost a kontakty na zahraniční vědce
 • Možnost flexibilní práci s domova a konzultace vlastních vědecko-výzkumných námětů

Doktorské/post-doktorské studium

Institut pro vodní diplomacii a hydropolitiku hledá vhodné kandidáty na na pozici doktorský/postdoktorský student. Náplní neplacené stáže je tvorba výzkumných analýz, příprava vědeckovýzkumných podkladů v oblasti vodní diplomacie, účast na organizaci veřejných akcí a práce se sociálními sítěmi.

Koho hledáme?

 • Vysokoškolské studenty v oblasti společenských věd s dobrou znalostí cizích jazyků
 • Osoby se zájmem o mezinárodní dění a vědeckou kariéru
 • Nadšence ochotné se učit novým věcem

Co nabízíme?

 • Praxi v perspektivním vědeckém oboru
 • Zkušenost a kontakty na zahraniční vědce
 • Možnost flexibilní práci s domova a konzultace vlastních vědecko-výzkumných námětů