fse.ujep.cz

Studijní oddělení

Zabezpečujeme organizační činnost spojenou se studijními záležitostmi v souladu s Organizačním řádem FSE UJEP. Zejména: 

  • na základě schválených studijních programů provádíme zápisy studentů a kontrolu jejich studia,
  • vedeme a zpracováváme administrativně správní agendu všech forem a druhů studia a odpovídáme za její archivaci,
  • odpovídáme za operativní evidenci průběhu a výsledků studia jednotlivých studentů (na základě informačního systému STAG),
  • zpracováváme předepsané statistické výkazy,
  • organizujeme přijímací řízení, imatrikulaci, státní bakalářské zkoušky, státní závěrečné zkoušky a promoce, 
  • vyřizujeme agendu stipendií, 
  • vydáváme pro studenty potvrzení o studiu a ukončení studia,
  • poskytujeme studentům informace o organizačních, studijních a dalších záležitostech.

Studijní oddělení se nachází v přízemí budovy FSE UJEP, Moskevská 54. Úřední hodiny a kontakty na naše referentky naleznete ZDE

ÚŘEDNÍ DESKA  

23.3.2021Nedoručená pošta: Studijní odd. kancelář č.108
Karolína Pajerová vráceno 17.3.2021, Jan Plaček – vráceno 17.3.2021, Oldřiška Volšická – vráceno 17.3.2021
21.1.2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Písemnosti doručené veřejnou vyhláškou: Vážení studenti, na tomto místě zveřejňujeme seznam písemností, které se nám nepodařilo doručit na vaší adresu. Sledujte proto pravidelně tuto stránku. Své dopisy si můžete vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělní FSE UJEP. Patnáctý den po vyvěšení na tuto úřední desku je písemnost považována za doručenou.