fse.ujep.cz

Útvary děkanátu

Útvar děkana

Sekretariát děkana
Bc. Pavlína Šimečková

Útvar proděkana pro studium

Referát pro rozvrh a stipendia
Mgr. Michaela Sobotová

Útvary proděkana pro vnější vztahy

Referát pro vnější vztahy
Mgr. Jitka Dvořáková

Centrum pro spolupráci s firmami

Útvary proděkana pro vědu a doktorské studium

Referát pro vědu a doktorské studium
Mgr. Barbora Kamarýtová

Centrum výzkumu
Ing. Eliška Štádlerová, DiS.
Mgr. et Mgr. Hana Galiová 

Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu

Referát pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Michaela Sobotová

Útvary tajemnice

Ekonomický referát
Tereza Svobodová

Oddělení technických služeb
Oleg Štirbl

Oddělení technické podpory
Bc. Radovan Loder