fse.ujep.cz

Útvary děkanátu

Útvar děkana

Sekretariát děkana
Bc. Pavlína Šimečková

Útvar proděkana pro studium

Referát pro studium
Ing. Lenka Dvořáčková

Útvary proděkana pro vnější vztahy

Referát pro vnější vztahy
Mgr. Jitka Ježková

Centrum pro spolupráci s firmami

Útvary proděkana pro vědu

Referát pro vědu
Mgr. Barbora Kamarýtová

Centrum výzkumu
Ing. Eliška Štádlerová

Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu

Referát pro rozvoj a kvalitu
Ing. Lenka Dvořáčková

Útvary tajemnice

Ekonomický referát
Tereza Svobodová

Oddělení technických služeb
Oleg Štirbl

Oddělení technické podpory
Bc. Radovan Loder