fse.ujep.cz

Zahraniční experti

Martin Teplý

Od března 2022 spolupracuje FSE UJEP s Martinem Teplým. Ten podporuje FSE v intenzivní spolupráci se saskými akademickými pracovišti a státní správou. Zaměřuje se především na přeshraniční projekty z enviromentální oblasti, oblasti pracovního trhu či obecně regionálního rozvoje.

CEO / Geschäftsführer bei HaBeMa Futtermittel GmbH & Co. KG
Veškeré informace a kontakty na LinkedIn.