fse.ujep.cz

Přehled programů

Fakulta sociálně ekonomická UJEP chce svým studentům dopřát kvalitní vzdělání a dopomoci jim stát se opravdovými profesionály ve zvolených oborech. Vyznáváme inovativní, týmový a aktivní přístup, který motivuje studenty i zaměstnance FSE k těm nejlepším výkonům. 

V současné době si u nás studenti mohou vybrat ze 3 bakalářských programů a 3 navazujících magisterských programů . V bakalářském studiu se seznámí s teorií studovaného oboru a proniknou do oborové terminologie. Díky praktické formě výuky se naučí řešit problémy a situace, které přímo souvisí s vykonáváním práce v dané oblasti. Absolventi jsou připraveni pro nástup do praxe, nebo mohou pokračovat ve studiu na naší, nebo jiné univerzitě.

Navazující magisterské studium dává absolventům bakalářských programů možnost hlouběji proniknout do vybrané problematiky a stát se skutečnými odborníky, kteří najdou uplatnění v řídících funkcích. 

Dále zajišťujeme 2 specializované doktorské programy se zaměřením na aplikovanou hospodářskou politiku, regulaci a behaviorální ekonomii. 

Studenti, kteří chtějí část studia či praxe absolvovat v zahraničí, mají naši plnou podporu. Motivujeme naše studenty k tomu, aby si během studia vyzkoušeli nové role, neznámé situace a nasbírali co nejvíce zážitků a zkušeností, které budou moci následně uplatnit v praxi a v životě.

Bakalářské studium

Jde o tříleté, prakticky zaměřené studium po střední škole, směřující k získání titulu Bc. (bakalář). Naše bakalářské programy jsou: 

Magisterské studium

Jde o dvouleté navazující studium pro bakaláře, kteří chtějí prohloubit své teoretické znalosti v oboru. Je ukončeno získáním titulu Ing. (inženýr) nebo Mgr. (magistr). Naše magisterské programy jsou: 

Doktorské studium 

Jde o čtyřleté specializované studium pro inženýry a magistry, kteří se chtějí samostatně vědecky věnovat zvolenému tématu, tvůrčí činnosti a výuce. Absolvent získá vědeckou hodnost Ph.D. (doktor). Naše doktorské programy jsou: