fse.ujep.cz

Ekonomika a management veřejného sektoru

Kód programu: N0311A050034
Typ programu: navazující magisterský
Forma studia: prezenční
Délka studia: 2 roky
Získaný titul: Ing.
Garant: doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.


Studenti prohloubí své znalosti ekonomických teorií a jejich aplikací ve skutečném měnícím se českém i mezinárodním prostředí. Naši absolventi jsou ekonomickými odborníky s dobrými manažerskými schopnostmi, kteří se výborně uplatňují v řídících pozicích. Pozornost je během studia věnována aktuálním otázkám, jako je efektivní management veřejných služeb, inovace a řízení lidských zdrojů

Profil a uplatnění absolventa

Naši absolventi jsou samostatnými a kompetentními manažery se strategickým uvažováním, umí realizovat podnikatelské záměry, řešit krizové jevy, analyzovat rizika a vést interdisciplinární pracovní týmy. Jsou vybaveni pokročilými vědomostmi a metodickými přístupy pro uplatnění v ekonomických oblastech managementu organizací veřejného a neziskového sektoru.

Uplatnění nacházejí v soukromém i veřejném sektoru, na úřadech, v českých i nadnárodních společnostech nebo v orgánech EU. Po získání potřebné praxe jsou úspěšnými odborníky v řídících funkcích.

Pro absolventy, kteří se dále chtějí věnovat samostatné vědecké, tvůrčí či pedagogické činnosti je připraveno doktorské studium. 

Doporučený studijní plán

Prezenční studium