fse.ujep.cz

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Garantka oboru

Místnost: 217, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 28 4714
Email: lenka.slavikova[at]ujep.cz
ORCID ID: A-4960-2018
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Metody psaní klasifikačních prací
  • Ekonomie a politika životního prostředí 
  • Praktický management přírodních zdrojů

Konzultační hodiny v LS 2023/2024:
pondělí: 09:00 – 9:50 hod.
po předchozí e-mailové domluvě


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku regulace přírodních zdrojů (zejména vody a biodiverzity) a společenské aspekty snižování přírodních rizik (sucha a povodní). Tato témata jsou v současnosti zkoumána v kontextu adaptace na globální změnu klimatu. V mém výzkumu jsou klíčové motivace a jednání jednotlivců, včetně vlastníků půdy, a fungování místních iniciativ. Na FSE UJEP působím od roku 2013. Jsem docentkou veřejné ekonomie a garantkou magisterského oboru Regionální rozvoj a veřejná správa a doktorského programu Aplikovaná ekonomie a správa. V letech 2016 – 2019 jsem působila jako členka mezirezortní pracovní skupiny VODA-SUCHO a v letech 2017 – 2022 řídila pan-evropskou iniciativu COST s názvem Land4Flood: Natural Flood Retention on Private Land.  Akademický rok 2021/2022 jsem strávila na University of Massachusetts, Amherst, v USA jako stipendistka Fulbrigtova programu.

Výzkum:

GAČR: Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředí (20-11782S, 2020 – 2022), členka řešitelského týmu

Inter COST: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě (LTC18025, 2018 – 2021), hlavní řešitelka

GAČR: DeMaRisk – Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita (16-02521S, 2016 – 2018), členka řešitelského týmu

TAČR: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech (TD03000106, 2016 – 2017), členka řešitelského týmu

EEA Grant: UrbanAdapt – Development of urban adaptation strategies using ecosystem-based approaches to adaptation (CZ02-0040, 2015 – 2016), členka řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Raška, P., Bezak, N., Ferreira, C. S. S., Kalantari, Z., … Slavíková, L., Hartmann, T. (2022). Identifying barriers for nature-based solutions in flood risk management: An interdisciplinary overview using expert community approach. Journal of Environmental Management, 310. https://doi-org.silk.library.umass.edu/10.1016/j.jenvman.2022.114725

Hudson, P., Raška, P., Macháč, J., Slavíková, L. (2022). Balancing the interaction between urban regeneration and flood risk management – A cost benefit approach in Ústí nad Labem. Land Use Policy 120, 106276

Potocki, K., Hartmann, T., Slavikova, L., Collentine, D., Veidemane, K., Raska, P., Barstad, J., & Evans, R. (2022). Land Policy for Flood Risk Management-Toward a New Working Paradigm. EARTHS FUTURE, 10(4). https://doi-org.silk.library.umass.edu/10.1029/2021EF002491

Raška, P., Warachowska, W., Slavíková, L., Aubrechtová, T. (2020). Expectations, disappointments, and individual responses: Imbalances in multilevel flood risk governance revealed by public survey. Journal of Flood Risk Management, e12615, https://doi.org/10.1111/jfr3.12615 

Slavíková, L., Raška, P., Banasik, K., Barta, M., Kis, A., Kohnova, S. et al. (2019). Approaches to state flood recovery funding in Visegrad Group Countries. Environmental Hazards 19/3, 251-267,  https://doi.org/10.1080/17477891.2019.1667749 

Slavíková, L., Raška, P., Kopáček, M. (2018). Mayors and “their” land: Revealing approaches to flood risk management in small municipalities. Journal of Flood Risk Management, 12/3, e12474.  DOI: https://doi.org/10.1111/jfr3.12474

Slavíková, L. (2018). Effects of government flood expenditures: the problem of crowding-out. Journal of Flood Risk Management, 11/1, 95-104. https://doi.org/10.1111/jfr3.12265