fse.ujep.cz

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura UJEP podporuje rozvoj vědy a výzkumu a zapojení studentů do této činnosti přidělováním interních grantů. Více informací o vyhlášení a podmínkách grantové podpory naleznete ZDE. 

Podpořené projekty na FSE: 

Název: Ekonomické a institucionální aspekty plánování a implementace přírodě blízkých adaptačních opatření

Odborný garant: Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Období: 2021 – 2022


Název: Ekonomické experimenty – Případová studie přechodu na novou měnu a efektů na ceny a vnímání inflace

Odborný garant: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Období: 2019 – 2020