fse.ujep.cz

Bakalářské studium

Jde o tříleté, prakticky zaměřené studium po střední škole, směřující k získání titulu Bc. (bakalář). Studenti se seznámí s teorií studovaného oboru a proniknou do oborové terminologie. Díky praktické formě výuky se naučí řešit problémy a situace, které přímo souvisí s vykonáváním práce v daném oboru. Absolventi jsou připraveni pro nástup do praxe, nebo mohou pokračovat ve studiu na naší, nebo jiné univerzitě. 

Ekonomika a management

Vzděláváme studenty v oblasti ekonomie, marketingu a managementu. Nabyté znalosti a dovednosti slouží absolventům k uplatnění v nižším a středním managementu tuzemských i evropských subjektů, nebo k založení vlastního podnikání.

>>> Více o programu 

Regionální rozvoj a veřejná správa 

Během 3letého studia se naši studenti stávají experty na lokální a regionální rozvoj a díky tomu nacházejí uplatnění ve státní správě či samosprávě. V soukromém sektoru jsou ceněnými odborníky na pozicích, které vyžadují častou komunikaci s institucemi veřejné správy a v oblasti fundraisingu

>>> Více o programu 

Sociální politika a sociální práce

Studenti získají potřebné znalosti a dovednosti z oblasti sociální práce a dalších referenčních věd, jako jsou psychologie, sociologie a pedagogika. I díky absolvované praxi během studia se snadno uplatní jako sociální pracovníci, projektoví manažeři a koordinátoři sociálních služeb. 

>>> Více o programu