fse.ujep.cz

Aplikovaná ekonomie a správa

Program pro absolventy magisterských programů, kteří se chtějí stát specializovanými odborníky s porozuměním pro fungování společenských institucí v českém i mezinárodním kontextu. Ekonomické poznání integrujeme s prvky ostatních společenských věd (filozofií, sociologií, politologií).

Prezenční / Kombinované studium 

Kód programu: P0311D050029
Typ programu: doktorský
Délka studia: 4 roky
Získaný titul: Ph.D.
Garantdoc. Ing. Lenka Slavíková, Ph. D. 

Pro naše doktorandy jsou dále relevantní obecné informace o fungování systému STAG a poplatcích a stipendiích. Mohou využívat nabízené služby studentům. 

Kontakt: Mgr. Barbora Kamarýtová (barbora.kamarytova@ujep.cz)

Obecné informace
Aktuality
Přijímací řízení
Vnitřní předpisy
Školitelé
Průběh studia
Ukončení studia
Dokumenty ke stažení
Časté dotazy a návody
Elektronické informační zdroje