fse.ujep.cz

Ing. Michaela Jánská, PhD.

Vedoucí katedry

Místnost: 229, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 729
Email: michaela.janska[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0003-0288-018X
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Marketing
  • Výzkum trhu

Konzultační hodiny v ZS 2023/2024
středa 10:00 – 12:00 hod.
čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
Ve čtvrtek 7.12.2023 jsou KH zrušeny.

Zápis na konzultace:
 goo.gl/tXpqFg
Ve zkouškovém období jsou KH po e-mailové dohodě.


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zabývám dopadem prvků marketingového mixu na lidské chování. Tato témata jsou v současnosti zkoumána v závislosti na geografické a demografické segmentaci. Ve své odborné práci spolupracuji s firmami při tvorbě a realizaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Na FSE UJEP působím od roku 2009 jako odborný asistent oboru Odvětvové a průřezové ekonomiky se specializací: Ekonomika obchodu a průmyslu. Problematiku marketingových otázek řeším i v rámci různých odborných projektů. Jsem členkou České marketingové společnosti.

Výzkum:

V4: Visegrad Fund: Sustainable population consumption in a post-pandemic economy. The perspective of three countries (11/2023-04/2025; No 22320074), řešitel projektu

TAČR SIGMA: „VETCARE: Koordinovaný model péče o novodobé válečné veterány v České republice“ (09/2023-12/2025; TQ 0100146), člen řešitelského týmu

TAČR ÉTA: „Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech“ ( 05/2021-12/23; TL05000674), člen řešitelského týmu

TAČR: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech – MOBESA (03/2020–06/2023, CK01000067), spolupracující osoba – realizace kvantitativního výzkumu 

OP VVV: U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, 2019–2021), odborná pracovnice pro tvorbu distančních studijních opor KA05

Vybrané publikace:

Jánská, M., Žambochová M. a Kita, P. (2023). The influence of Slovak consumer lifestyle on purchasing behaviour in the consumption of organic food. British Food Journal, 125(8), 3028-3049. DOI:10.1108/BFJ-07-2022-0618

Jánská, M., Žambochová, M. a Vacurová, Z. (2023). Identifying and categorizing influencers on Instagram with eye tracker. Spanish Journal of Marketing-ESIC

Povolná, L., Jánská, M. a Žambochová, M. (2022). Estimates of Future Industrial Development in the Context of Company Size. Politická ekonomie, 70(3), 312-340. DOI: 10.18267/j.polek.1352

Jánská, M. a Žambochová, M. (2021). Factors influencing B2B Businesses Communication on social media. Communication Today, 12 (2), 100-111.

Jánská, M. a Olšová, P. (2020). Organizational innovation in high-tech companies in the Ústí Region (Czech Republic). TEM 9(2), 552-559. https://doi.org/ 10.18421/TEM92-17