fse.ujep.cz

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

Místnost: 226, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 726
Email: pavol.minarik[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0002-3913-2006
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Mikroekonomie
  • Makroekonomie
  • Institucionální ekonomie
  • Teorie veřejné volby

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

Po předchozí domluvě online: https://blue.ujep.cz/b/pav-vuu-y8k-nfw  Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na ekonomii náboženství, zvláště na náboženství v komunistických a postkomunistických zemích střední a východní Evropy. I když se to může zdát překvapivé, i problematika náboženského chování lidí může být nahlížena optikou ekonomické vědy. A přestože z české perspektivy se to může jevit jinak, náboženství představuje z globálního hlediska významnou součást společenské reality. Ekonomie náboženství tak představuje velmi zajímavý podobor mikroekonomie a institucionální ekonomie. Na FSE UJEP působím od roku 2013 jako odborný asistent a vědecký pracovník a usiluji zejména o vylepšení výuky ekonomické teorie.

Výzkum:

GAČR: Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby (19-07748S, 2019-2021), hlavní řešitel

Vybrané publikace:

Minarik, P. (2022). Religious Markets Under Heavy Regulation: Diversification as a Survival Strategy of the Catholic Church in Communist Countries. Journal for the Scientific Study of Religion, 61(2), 433–449

Minarik, P. (2022). The persistence of opposition in an oppressive regime: The case of the Catholic Church in Czechoslovakia. Rationality and Society, 34(2), 218–236

Minarik, P. (2022). From the Communists and Post-Communists Alike: State-Paid Salaries of the Clergy in the Czech Lands 1949–2012. Politics and Religion, 15(2), 374–387

Minarik, P. (2021). Reconstructing religious attendance in European communist countries. Review of Religious Research, 63(2), 269–285

Minárik, P. (2019). Post-Communist Church-State Settlements in Central Europe: Why Did It Take So Long in the Czech Republic? Journal of Church and State, 62(4), 654–670

Minárik, P. (2018). An economic model of religious organization under oppressive regulation. Journal of Economics 124(3), 289–302

Minárik, P. (2018). Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě. Brno: Masarykova univerzita