fse.ujep.cz

Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Místnost: 226, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 726
Email: tomas.sivicek[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0003-2365-7243
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Podnikání, startupy a inovace a jejich podpora
  • Mezinárodní ekonomické vztahy a mezinárodní obchodní operace
  • Hospodářská politika, aplikovaná ekonomie a hospodářské dějiny
  • Experti ve výuce, praxe a stáže

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
pondělí   19:30 – 21:00 hod.
středa    10:15 – 11:4 hod.
Na KH nutno rezervovat čas.

KH jsou o zkouškovém po předchozí domluvě.

Registrace: https://calendar.app.google/ywzjoVfEX26vr3fa7


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku podnikavosti a inovací, jejich role v regionální inovačních systémech a ekonomické transformaci regionu. Tato témata jsou v současnosti zkoumána v kontextu adaptace na výzvy plynoucí z exponenciálních technologií a společenských výzev jako je udržitelnost a stárnutí obyvatel. Na FSE UJEP působím od roku 2009, v letech 2013-2017 jsem vedl Katedru ekonomie. Aktuálně jsem vedoucí fakultního Centra pro spolupráci s firmami. V letech 2015–2019 jsem řídil Inovační centrum Ústeckého kraje, kde se teď věnují otázkám internacionalizace. Jsem členem expertního týmu MMR pro program RE:START. Inicioval jsem a koordinoval regionální Digital Health Platformu (2019-2022), která je zároveň Referenčním místem pro aktivní a zdravé stárnutí (RSCN). Jako člen různých (nejen) regionálních grémií se podílím na tvorbě strategických dokumentů. Působím také jako hodnotitel projektů sociálních inovací v OPZ+ a SozialMarie.

Výzkum:

TAČR éta Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu. (TL05000543; 2021 – 2023), člen týmu

D-Care: Interreg Danube (#DTP656, 2020-2022), projekt zaměřen na Smart Care and Health,  spoluřešitel

IVF: Knowledge transfer of V4 best practices in innovation and entrepreneurship policy to Ukraine (#21810563, 2018); mezinárodní projekt; spoluřešitel za ČR

SGS: Lokalizace inovativních firem v Ústeckém kraji (UJEP-SGS-2017-45-001-2, 2017-2018), spoluřešitel

OP VVV: Smart akcelerátor (#EF15_004/0000690, 2016 – 19), příprava a realizace; manažer aktivity vzdělávání

SGS/IGA: Vliv ekonomické krize na stratifikaci přílivu FDI do geograficky diferencovaných typů území (2016 – 2017), spoluřešitel

IVF Standard Grant: Financial knowledge and skills of young future economists in 4V Countries – mezinárodní projekt (#21420287, 2015), spoluřešitel za ČR

Vybrané publikace:

Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Zeman, M. a Siviček, T. (2020). Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. E+M Ekonomie a Management (23)1, 215-230

Hlaváček, P. a Siviček, T. (2017). Spatial differences in innovation potential of central European regions during post-transformation period. Journal of International Studies (10)2, 61-73

Križan, F., Bilkova, K., Kita, P. a Siviček, T. (2016). Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization. E+M Ekonomie a Management (19)1, 148-164

Reissová, A., Janáček, J. a Siviček, T. (2016). Attractiveness of regions and the level of business optimism viewed by small enterprises. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research (6)2, 91-96

Hlaváček, P., Žambochová, M. a Siviček, T. (2015) The Influence of the Institutions on Entrepreneurship Development: Public Support and Perception of Entrepreneurship Development in the Czech Republic. Amfiteatru Economic (17)38, 408-421