fse.ujep.cz

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Garant oboru

Místnost: 411, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 28 4915
Email: jaroslav.koutsky[at]ujep.cz
ResearcherID: S-8495-2017
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Regionální management
  • Transformace regionů
  • Ekonomika a trh práce

Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku transformace starých průmyslových regionů, zejména na jejich ekonomické změny a perspektivy dalšího vývoje.  Zabývám se i dalšími otázkami ekonomické geografie v aplikaci na regionální rozvoj a na inovativní koncepty využitelné v managementu rozvoje území. Na FSE UJEP působím od roku 2006. Jsem docentem v oboru ekonomika a management a garantem bakalářského oboru Regionální rozvoj a veřejná správa. Odborně podporuji ukotvení nezávislé platformy Forpolis (Institut pro rozvoj společenství a sídel).  

Výzkum:

TAČR Doprava 2020+: Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji  (CK01000156, 2020-2023), hlavní řešitel

TAČR Beta: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR (TITSMMR821, 2020 – 2022), hlavní řešitel

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership  (GA18-11299S, 2018-2020), člen řešitelského týmu

MMR (rezortní výzkum): Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit starých průmyslových regionů Ostravska a Ústecka (WD -61-07-1, 2007 – 2011), člen řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Zhou, K., Koutský, J., Hollander, J. (2022). Urban shrinkage in China, the USA, and the Czech Republic: a comparative perspective of multilevel governance. International Journal of Urban and Regional Research, 46(3), s. 480 – 496

Sýkora, T., Raška, P., & Koutský, J. (2022). Streamlining Informal Institutions for Local Strategic Planning and Development in a Post-Socialist Central-European Setting. Transylvanian Review Of Administrative Sciences, 18(67), 142-163. doi:http://dx.doi.org/10.24193/tras.67E.8

Sucháček, J., Seďa, P., Friedrich, V., Koutský, J. (2017). Regional aspects of the development of largest enterprises in the Czech Republic. Technological and Economic Development of Economy 23 (4), s. 649 – 666

Koutský, J., Hlaváček, P., Slach, O., Ženka, J. (2015). Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: Nijkamp et. all (eds.): CERS 2014: 5TH Central European Conference in Regional Science, p. 432 – 441

Koutský, J., Raška, P., Dostál, P., Herreschel, T. (2014). Transition in Regional Science, Regions in Transition: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer

Rumpel, P., Slach, O., Koutský, J. (2013). Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: the Case of Ostrava. Ekonomie + Management, roč. 16, č. 2, pp. 113 – 128

Slach, O., Koutský, J., Novotný, J., Ženka, J. (2013). Creative industries in the Czech Republic: a spatial perspective. Ekonomie + Management, roč. 13, č. 4, pp. 14 – 29

Slach, O., RUMPEL, P., Koutský, J. (2013). Profilace měkkých faktorů rozvoje. Accendo – centrum pro vědu a výzkum

Zahraniční stáže:

TUFTS University (USA, 6 měsíců, Fulbright stipendium)

University of Strathclyde (Velká Británie, 6 měsíců)

University of Applied Sciences Dresden (Německo, 6 měsíců)