fse.ujep.cz

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Místnost: 225, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 725
Email: jan.machac[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-4037-7756
Osobní stránka: ResearchGate

Konzultační hodiny v LS 2021/2022
středa       9:00 – 10:00 hod.
po předchozí e-mailové domluvě
odkaz http://blue.ujep.cz/b/jan-czp-9jz

Výuka:

  • Oceňování veřejných statků
  • Veřejná ekonomie
  • Management a ekonomie životního prostředí
  • Ekosystémové služby

Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku ekonomického oceňování přírodních statků (zejména vody a přírodě blízkých opatření) a aplikací her v oblasti ochrany životního prostředí (zejména povodní). Tato témata jsou v současnosti zkoumána v kontextu adaptace na globální změnu klimatu. V mém výzkumu jsou klíčové celospolečenské přínosy a  preference obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Na FSE UJEP působím od roku 2013. Jsem absolventem doktorského studia v oblasti Hospodářské politiky. Od roku 2015 jsem členem IWRA (International Water Resources Association), od roku 2017 mezinárodního COST networku Land4Flood: Natural Flood Retention on Private Land. V roce 2019 jsem založil celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis, kterou od té doby každoročně organizuji.

Výzkum:

TAČR: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově (TJ02000067, 2019-2021), člen řešitelského týmu, vedoucí týmu za UJEP

OP VVV: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_-048/0007435, 2018-2022), vedoucí WP 3, řešitel

MZE ZEMĚ: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy (QK1710307, 2017-2019), člen řešitelského týmu, vedoucí týmu za UJEP

TAČR: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech (TJ01000109, 2017-2019), hlavní řešitel, analytik

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020: STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik II (100282105, 2017-2020), řešitel, analytik

Interreg CENTRAL EUROPE: Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE622, 2016-2019), člen řešitelského týmu

TAČR: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech (TD03000106, 2016-2017), člen řešitelského týmu

TAČR: Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích (TD020352, 2016-2017), externí člen řešitelského týmu

TAČR: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (TD020352, 2014-2015), člen řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Macháč, J., Brabec, J. a Vojáček, O. (2020). Development and implementation of the concept of disproportionate costs in water management in Central Europe in the light of the EU WFD. Water Alternatives 13(3), 618–633

Dubová, L., Macháč, J. a Vacková, A. (2020). Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities? Sustainability 12(22), 1-18. DOI: https://doi.org/10.3390/su12229588

Macháč, J., Trantinová, M. a Zaňková, L. (2020). Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision‑making. International Journal of Environmental Science and Technology, 1-18. DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-020-02752-7

Brabec, J., Macháč, J. aJílková, J.  (2019). Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive. Water 11(9), 14. DOI: https://doi.org/10.3390/w11091791

Dubová, L. a Macháč, J. (2019). Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents. GeoScape 13(1), 16-26. DOI: https://doi.org/10.2478/geosc-2019-0005

Macháč, J. a Brabec, J. (2018). Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resource Management 32(4), 1453-1466. DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z

Macháč, J., Hartmann, T. a Jílková, J. (2018). Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management 11(1), 66-75. https://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12317

Vojáček, O., Sobotka, L., Macháč, J. a Žilka, M. (2018). Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews 82(2), 1854–1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119