fse.ujep.cz

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Místnost: 222, FSE Moskevská 54
Email: jan.machac[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-4037-7756
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Oceňování veřejných statků
  • Veřejná ekonomie
  • Management a ekonomie životního prostředí
  • Ekosystémové služby

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
ůterý       14:00 – 15:00 hod.
středa         8:00 – 10:00 hod. online
Vždy po předchozí e-mailové domluvě.
Možno osobně nebo online dle požadavku studenta. Případně po domluvě i jindy.
odkaz http://blue.ujep.cz/b/jan-czp-9jz


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na ekonomické aspekty ochrany životního prostředí s důrazem na problematiku oceňování přírodních statků. Zejména se jedná o ekonomické hodnocení prvků modré a zelené infrastruktury a přírodě blízkých opatření. Tato témata jsou zkoumána v kontextu adaptace na globální změnu klimatu. V mém výzkumu jsou klíčové celospolečenské přínosy a preference obyvatel ve vztahu k opatřením. Dále rozvíjím problematiku aplikace her v oblasti ochrany životního prostředí (zejména povodní). Jsem absolventem doktorského studia v oblasti Hospodářské politiky.
Na FSE UJEP působím od roku 2013. Od roku 2015 jsem členem IWRA (International Water Resources Association), od roku 2017 mezinárodního COST networku Land4Flood: Natural Flood Retention on Private Land. V roce 2019 jsem založil celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis, kterou od té doby každoročně organizuji.

Výzkum (vybrané projekty za posledních 5 let):

MZE ZEMĚ: HODEZ – Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na
ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů (QK23020044, 2023-2025),
člen řešitelského týmu

MZE ZEMĚ: Taxonomie – klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství (QK22010354, 2022-
2025), člen řešitelského týmu, vedoucí týmu za UJEP

TAČR: PotravSOS: Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize
(TL05000718, 2021-2023), hlavní řešitel, analytik

TAČR: Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve
městech (TL05000674, 2021-2023), člen řešitelského týmu

TAČR: Integrovaný systém nízkonákladových retenčních prvků v krajině pro podporu
evapotranspirace s rychlým realizačním potenciálem (SS03010167, 2021-2023), člen řešitelského
týmu

TAČR: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově (TJ02000067, 2019-2021), člen řešitelského týmu, vedoucí týmu za UJEP

OP VVV: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_-048/0007435, 2018-2022), vedoucí WP 3, řešitel

MZE ZEMĚ: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy (QK1710307, 2017-2019), člen řešitelského týmu, vedoucí týmu za UJEP

TAČR: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech (TJ01000109, 2017-2019), hlavní řešitel, analytik

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020: STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik II (100282105, 2017-2020), řešitel, analytik

Vybrané publikace:

Macháč, J., Brabec, J., Arnberger, A. (2022). Exploring public preferences
and preference heterogeneity for green and blue infrastructure in urban green spaces. Urban Forestry & Urban Greening 75, 127695. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127695

Hudson, P., Raška, P., Macháč, J., Slavíková, L. (2022). Balancing the
interaction between urban regeneration and flood risk management – a cost benefit approach in Ústí nad Labem. Land Use Policy 120.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106276

Forrest, S. A., Kubíková, M., Macháč, J. (2022). Serious gaming in flood risk
management. WIREs Water 9(4). https://doi.org/10.1002/wat2.1589

Hartmann, T., Löschner, L., Macháč, J. (2022). Upstream-downstream
schemes and their instruments. In: Hartmann T.; Slavíková L.; Wilkinson, M. E. (eds.) Spatial Flood Risk Management: Implementing Catchment-based
Retention and Resilience on Private Land. Elgar, p. 106–118. ISBN: 978-1-
80037-952-7. https://doi.org/10.4337/9781800379534

Macháč, J., Brabec, J., Hekrle, M., Vacková, A. (2022). What Nature-Based
Flood Protection Solutions Are Best Perceived by People? Lessons from Field Research in Czechia, in: The Handbook of Environmental Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg, 1–22. https://doi.org/10.1007/698_2021_763

Vojáček, O., Brabec, J., Macháč, J. (2022). Costs of achieving emission limits
in coal-burning power plants under the recent best available techniques
regulation amendment: Evidence from national microeconomic data. Journal of Cleaner Production 352, 131600. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131600

Sýkorová, M., Macháč, J. a kol. (2021 a 2022). VODA VE MĚSTĚ Metodika
pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Praha: České vysoké učení technické.

Macháč, J., Brabec, J. a Vojáček, O. (2020). Development and implementation of the concept of disproportionate costs in water management in Central Europe in the light of the EU WFD. Water Alternatives 13(3), 618–633

Dubová, L., Macháč, J. a Vacková, A. (2020). Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities? Sustainability 12(22), 1-18. DOI: https://doi.org/10.3390/su12229588

Macháč, J., Trantinová, M. a Zaňková, L. (2020). Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision‑making. International Journal of Environmental Science and Technology, 1-18. DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-020-02752-7

Macháč, J. a Brabec, J. (2018). Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resource Management 32(4), 1453-1466. DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z

Macháč, J., Hartmann, T. a Jílková, J. (2018). Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management 11(1), 66-75. https://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12317