fse.ujep.cz

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Místnost: 414, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 914
Email: petra.olsova[at]ujep.cz
Scopus Author ID: 57192381342

Výuka:

  • Veřejná správa
  • Územní správa a samospráva 
  • Teritoriální marketing 
  • Marketing měst a obcí
  • Správní systémy v Evropské unii a České republice

Konzultační hodiny LS 2023/2024:
pondělí: 09:00 – 10:00 hod.
úterý: 13:00 – 14:00 hod.
středa: 09:00 – 10:00 hod.


Odborné zaměření:

Odborně se zaměřuji na problematiku fungování veřejné správy. Zabývám se otázkami managementu a marketingu ve veřejné správě. Na FSE UJEP působím od roku 2007 jako odborná asistentka na Katedře regionálního rozvoje a veřejné správy. 

Výzkum:

TAČR ÉTA: „Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech“ ( 05/2021-12/23; TL05000674), členka řešitelského týmu

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066; 2020-2021), členka řešitelského týmu 

OP VVV: REPROREG U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, 2019 – 2022)

Vybrané publikace:

Pavlík, M., Šimka, K., Postránecký, J., Pomahač, R…. Olšová, P. a kol. (2020). Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer.

Doskočil, R., Škapa, S., Olšová, P. (2016). Success evaluation model for project management. E+M 19(4), s. 167-185

Jánská, M., Olšová, P. (2016). Influence of segmentation factors on leaflet distribution. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 19 (1), s. 20 – 29.

Olšová, P, Jánská, M. (2016). Location of super and hypermarkets in the city of Ústí nad Labem. GeoScape, 10 (1), s. 16 – 24.