fse.ujep.cz

Katedrální informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM – PORTFOLIO

Jednou z podmínek pro účast na státní bakalářské zkoušce je odevzdání závěrečné bakalářské práce. Poté se student může rozhodnout, zda se zúčastní obou částí státní bakalářské zkoušky v jednom termínu, nebo v různých termínech – dle harmonogramu příslušného akademického roku. Odevzdanou BP musí student obhajovat. 

Státní bakalářské/závěrečné zkoušky

  • SBZ – 1. část
  • SBZ
  • SZZ

Pravidla pro průběh SBZ, SZZ

Přihláška

Témata a podklad pro zadání BP/DP

Pravidla pro vedení a zpravování BP/DP

Směrnice děkana č. 4/2022 – Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací
platnost od 3. 10. 2022
účinnost od 20. 2. 2023
příloha 1 – desky kvalifikační práce
příloha 2 – šablona kvalifikační práce
příloha 3 – citační manuál FSE UJEP

Návrh/šablona

Formuláře, návody a vzory žádostí naleznete ZDE

Směrnice a příkazy děkana FSE UJEP naleznete ZDE