fse.ujep.cz

Katedrální informace

Jednou z podmínek pro účast na státní závěrečné zkoušce je odevzdání BP/DP práce. Odevzdanou BP/DP musí student obhajovat. 

Informace ke SBZ, SZZ – KVĚTEN 2024

Informace k odevzdávání BP/DP dle harmonogramu akademického roku, pro SZZ/SBZ v květnu 2024, které se konají od 20. 5. 2024 do 7. 6. 2024.

Od 22. 2. 2024 si budete moci vyzvednout u sekretářky katedry RRVS (Petra Havránková) Zadání DP/BP, které musíte okopírovat 2x, originál Zadání všijete do DP/BP, kterou budete odevzdávat ke SZZ, SBZ. Kopii Zadání všijete do DP/BP pro vedoucího a oponenta kvalifikační práce. Závěrečnou práci nahrajte do Stagu, vyplňte a vytiskněte formulář Doplnění údajů BP/DP ve Stagu a podepsaný formulář spolu se třemi výtisky BP/DP (BP modré desky, DP černé desky) odevzdejte, v hodinách určených pro studenty, sekretářce katedry RRVS nejpozději do 5. 4. 2024 (doporučuji práci odevzdat v předstihu, kdyby bylo něco v nepořádku, abyste měli čas na nápravu). Práci musíte odevzdat osobně. Spolu s DP musíte odevzdat i tematicky okruh. Přihláška k závěrečné zkoušce se odevzdává nejpozději do 10. 5. 2024 v hodinách určených pro studenty sekretářce katedry RRVS.

Státní bakalářské/závěrečné zkoušky – KVĚTEN 2024

  • SBZ – 1. část
  • SBZ
  • SZZ

Pravidla pro průběh SBZ, SZZ

Přihláška

Témata a podklad pro zadání BP/DP

Pravidla pro vedení a zpravování BP/DP

Směrnice děkana č. 4/2022 – Pravidla pro vedení a zpracování kvalifikačních prací
platnost od 3. 10. 2022
účinnost od 20. 2. 2023
příloha 1 – desky kvalifikační práce
příloha 2 – šablona kvalifikační práce
příloha 3 – citační manuál FSE UJEP

Návrh/šablona

Formuláře, návody a vzory žádostí naleznete ZDE

Směrnice a příkazy děkana FSE UJEP naleznete ZDE