fse.ujep.cz

Personální složení

Vedoucí katedry: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Zástupce vedoucího: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Sekretářka: Petra Havránková


Docenti
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Odborní asistenti
Ing. Martin Domín
Ing. Jan Holub
Ing. Lenka Dubová
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.
Ing. Jiří Louda, Ph.D. 
RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

Externisté
JUDr. Martin Rozumek

Interní doktorandi
Ing. Natálie Čermáková
Ing. Martin Domín
Ing. Jan Holub
Ing. Pavel Houška
Ing. Martin Mata, MBA
Mgr. Eva Nedorostová
Ing. Jiří Nedvěd
Mgr. Zdeňka Smutná
Ing. Libor Šimek
Mgr. Michaela Štěbetáková
Ing. MgA. Radek Timoftej
Kenneth Mervyn Rayner