fse.ujep.cz

Personální složení

Vedoucí katedry: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Zástupce vedoucího: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Sekretářka: Petra Havránková


Docenti
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Odborní asistenti
Ing. Lenka Dubová
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.
Ing. Jiří Louda, Ph.D. 
RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Ing. Tomáš Sýkora

Externisté
Dr. Thomas Hartmann 
Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Mgr. Petr Jíra, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vyhnálková

Interní doktorandi
Ing. Natálie Čermáková
Ing. Martin Domín
Ing. Jan Holub
Ing. Pavel Houška
Mgr. Monika Krpešová
Ing. Martin Mata, MBA
Mgr. Eva Nedorostová
Mgr. Zdeňka Smutná
Ing. Libor Šimek
Mgr. Michaela Štěbetáková
Ing. MgA. Radek Timoftej
Kenneth Mervyn Rayner