fse.ujep.cz

Mgr. Alexandra Petrů

Místnost: MN 211, Kampus, Pasteurova 1
Telefon: +420 475 283 874
Email: alexandra.petru[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0003-2497-7150

Výuka:

  • Metody individuální sociální práce 
  • Metody skupinové sociální práce
  • Práce s rodinou
  • Úvod do sociální práce
  • Speciální pedagogika
  • Teorie sociální práce I. a II.
  • Supervize individuální a skupinová
  • Základy krizové intervence

Odborné zaměření:

Jsem absolventkou FHS UK oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích. Prošla jsem komplexním vzděláváním v rámci krizové intervence, které jsem se věnovala v letech 1997 – 2009. V letech 2013 – 2017 jsem pracovala na pozici ředitelky základní a mateřské školy. Od roku 2011 působím na FSE UJEP na Katedře sociální práce, kde se zabývám tématem etablování školské sociální práce. Zároveň jsem se podílela na projektu MPSV – Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí, orientovaným na meziresortní spolupráci v tématu ohrožených dětí. Jsem také akreditovaným lektorem MPSV. V roce 2017 jsem nastoupila do programu Varianty Člověka v tísni jako metodik asistentů pedagoga, kde zároveň vedu podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga a vzdělávací kurzy pro asistenty pedagoga.

Výzkum:

Člověk v tísni: Role a činnosti asistentů pedagoga během uzavření a návratu do škol (2020)

Člověk v tísni: Asistent pedagoga jako case manager (2019)

Vybrané publikace:

Petrů, A. (2020). Skupinová supervize asistentů pedagoga. In: Zborník vedeckých štúdií. ISBN 978-80-557-1762-3

Petrů A., Matulayová T., Houška P. (2019). Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Most mezi rodinou a školou. In: Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Praha. MPSV. ISBN 978-80-7421-199-7