fse.ujep.cz

Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Místnost: MN 206, Kampus, Pasteurova 1
Telefon: +420 475 283 873
Email: jan.vasat[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-6043-4746

Výuka:

  • Metody komunitní sociální práce
  • Praxe individuální
  • Praxe ve veřejné správě
  • Praxe v sociálních službách a neziskovém sektoru
  • Praxe souvislá
  • Supervize odborné praxe
  • Sociální exkluze a inkluze
  • Tvorba projektů
  • Komunitní plánování


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na témata inkluze, integrace, participace zejména v prostředí sociálně vyloučených lokalit. Na FSE působím od roku 2010. Jsem doktorem v oboru sociální politiky a sociální práce. Doktorské studium jsem absolvoval na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Od roku 2006 vedu dobrovolnickou organizaci realizující projekty ve prospěch dětí a mladých lidí z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Výzkum:

SGS: Sociální vyloučení v Ústeckém kraji (2020 – 2021), člen řešitelského týmu

SGS: 20 let od pádu zdi v Matiční (2018 – 2020), člen řešitelského týmu

KÚÚK: Potřeby rodin a jejich situace v Ústeckém kraji (2018), člen řešitelského týmu

Město Trmice: Evaluace projektu „Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení (CZ.1.04/3.2.00/55.00015, 2015), člen řešitelského týmu

ASZ: Analýza bytové problematiky v Předlicích (2012 – 2013), realizátor výzkumu

APVV SR: Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku (2012 – 2013), člen řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Vašat, J. (2017). Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie. Fórum sociální politiky 1/2017 

Vašat,J. (2014). Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Fórum sociální politiky 4/2014

Vašat, J. (2014). Možnosti participace mladých lidí na řešení problémů na lokální úrovni. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe 2/2014

Vašat, J. (2014). Sociálně vyloučené lokality a nezaměstnanost. In: Kuchař, P.; Vaska, L.: Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89238-99-6

Vašat, J. (2013).  Socially excluded localities and unemployment. In: Kuchař, P.; Vaska, L.: Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80-7414-674-9

Konzultační hodiny letní semestr 2023/2024

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:

Pondělí 27.5.2024 12,30 – 14,00

Sředa 5.6.2024 13,00 – 14,30

Úterý 11.6.2024 13,00 – 14,30

Úterý 18.6.2024 15,30 – 17,00

Středa 26.6.2024 14,30 – 16,00

Průběžně sledujte tuto stránku, může docházet ke změnám.
V případě potřeby možno individuálně domluvit jiný čas konzultace.