fse.ujep.cz

doc. RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry

Místnost: 308, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 807
Email: marta.zambochova[at]ujep.cz 
ORCID ID: 1-7893-272X R
Osobní stránka: ResearchGate 

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

pondělí: 11,45 – 13,30
středa: 11,30 – 12,45
20.3. přesunuty na 19.3. od 14,45 h.
27.3. přesunuty na 26.3.24 od 14,45 h.

26.2. a 27.2.24 zrušeny (nemoc)

Výuka:

  • Ekonometrie
  • Statistika a Kvantitativní metody ve ekonomii a managementu
  • Statistická analýza dat a rozhodování

Odborné zaměření:

Mé odborné zaměření vychází jednak z dosavadní praxe v oboru programování a systémové analýzy a jednak ze současné pedagogické působnosti v oblasti statistiky a ekonometrie. Nejdůležitější oblastí mých aktivit je propojení statistické a ekonometrické teorie s informačními technologiemi.  Na Katedře matematiky a statistiky působím jako odborná asistentka. Jsem garantkou předmětů Kvantitativní metody ve společenských vědách, Statistická analýza dat, Aplikované kvantitativní metody, Data a rozhodování, Databázové systémy, Ekonometrie.

Výzkum:

2021-2023 TAČR – Éta – Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize (č. TL05000718)

2021-2023 TAČR ÉTA – Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech (č. TL05000674)

SGS:  The concept of regional value added partnership in the agri-food production and rural tourism sectors: proposal for implementation in rural development (UJEP-SGS-45208-15-2002-01, 2020)

VEGA: A model of marketing communication on health-oriented shopping behaviour of consumers  (1/0066/18, 2018), spoluřešitelka

OP VK: Rozvoj matematických  dovedností studentů UJEP. (CZ.1.07/2.2.00/15.0031, 2010 – 2013), spoluřešitelka

Vybrané publikace:

Mazalán, P., Kita, P.Kita, J., Žambochová, M.Hasan, J.Prochotzký, A. (2021) Slovakians’ adversarial attitude towards consumption of functional food. Central European journal of public health, Vol. 29, Issue 2, s. 122-129

Kita, P., Maciejewski, G.Žambochová, M.Strelinger, J.Mazalánová, V.K. (2021) Nutritional behaviour of households: An analysis of slovak consumers. Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 9, Issue 2, s.  73-94

Kita, P., Žambochová, M., Mazalán, P., Strelinger, J., Kitová M. V. (2021) Consumer behaviour of Slovak households in the sphere of organic food in the context of sustainable consumption. Central European Business Review, Vol. 10, Issue 1, s. 1-17.

Kita P. a kol. (2020) Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov so zreteľom na postoje k spotrebe zdravých potravín, GUPRESS s.r.o., Bratislava, ss. 232, ISBN 978-80-904926-4-6

Kita P., Žambochová M., Kita J. (2020) Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby, Univerzita Komenského v Bratislave, ss. 196, ISBN 978-80-223-4932-1

Slavíková, L., Smutná, Z., Žambochová, M., Valentinov, V. (2020).  Public and community conservation of biodiversity rivalry or cooperation? GeoScape 14(1), 36-46
DOI: 10.2478/geosc-2020-0004 

Žambochová, M. (2017). Cluster Analysis of World’s Airports on the Basis of Number of Passengers Handled (Case Study Examining the Impact of Significant Events). Statistika – Statistics and economy journal 97(1), 74-88 

Žambochová, M., Kulhanová, A. (2017). Classification of individuals according to their opinions on acquiring necessary competencies within their studies. ACC Journal 22(3), 31-43,
DOI: 10.15240/tul/004/2016-3-004

Hlaváček, P., Žambochová, M., Sivíček, T. (2015). The influence of the institutions on entrepreneurship development: Public support and perception of entrepreneurship development in the Czech republic. Amfiteatru Economic 17(38), 408-421