fse.ujep.cz

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Místnost: 416, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 916
Email: hana.suchankova[at]ujep.cz

Výuka:

  • odborný anglický jazyk pro studenty ekonomie a managementu
  • volitelné kurzy zaměřené na rozvoj komunikačních a interkulturních dovedností
  • příprava na jazykové certifikáty

Konzultační hodiny v LS 2022/2023 zkouškové období:
středa 10:00 – 12:00 hod.
čtvrtek dle dohody

Dne 31. 5. 2023 se ruší konzultační hodiny.


Odborné zaměření:

Zaměřuji se na didaktiku odborné slovní zásoby, interpersonální a interkulturní kompetence a jejich posílení prostřednictvím výuky jazyka. Působím jako zkoušející (Examiner) Cambridgeské zkoušky angličtiny typu KET, PET, FCE a CAE. Dále působím jako školitel a metodik (Teacher Trainer) pro učitele odborné angličtiny na středních a vysokých školách, specializace Syllabus design a Speaking skills.

Výzkum:

OP VVV: REPROREG U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, 2019 – 2022), manažerka aktivity 5

OP VK: CEV – Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji (CZ.1.07/1.1.00/54.0049, 2014 – 2015), manažerka aktivity 3 

OP VVV: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210, 2014 – 2015), manažerka pro vnější vztahy

Vybrané publikace:

1 – 3 July 2019: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN,  Las Palmas, Mallorca, Spain příspěvek na téma Effective and Affective Vocabulary Learningthrough Games,sborník ISBN-978-84-09-12031-4, ISSN: 2340-1117, pp. 8241-8246, doi 10.021125/edulearn, vyd. IATED 2019

27. – 28. 6. 2018: Social and Regional Development & Regional Policy, Adaptation of Post- Industrial Society to Global Changes, příspěvek na téma The Burnout Syndrome as a Factor Influencing the Quality of Life, Ústí nad Labem

22. – 23. 10. 2015: From Transformation to Integration – Womens Role and Their Participation in Public Life of the Visegrad Countries, příspěvek na téma Women in Science and Education, publikováno v – Womens Role and Their Participation in Public Life of the Visegrad Countries, 205 – 210, Poznan, Ústí nad Labem, 2016, ISBN 978-83-62907-70-0

Suchánková, H. (2014). Teaching Speaking Across Cultures. In. Haase, Ch., Orlova, N., ELT Harmony and Diversity, Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN 1-4438-5506-5

Suchánková, H. (2013). Bariéry v interkulturní komunikaci. In: Suchánková a kol. Multikulturně v teorii i praxi, PrintActive 2013, 34 – 41, ISBN 987-80-7414-616-9 (váz.)