fse.ujep.cz

Jazykové certifikáty

Od roku 2018 je FSE UJEP autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge Exams, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA.

V rámci vysokoškolského studia mají naši studenti jedinečnou možnost získat kromě odborné kvalifikace rovněž mezinárodně uznávanou kvalifikaci, a to z jazyka anglického a/nebo německého.

Bližší informace k certifikátům podají: