fse.ujep.cz

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.

Vedoucí katedry

Místnost: 308, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 807
Email: jana.simsova[at]ujep.cz
ORCID ID: 1-6344-7457

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
pondělí: 9,50 – 11,50
čtvrtek: 15,00 – 16,00

Změny konzultačních hodin:
čtvrtek 27.6.24 : zrušeny, náhrada středa 26.6.24 : 10,00 – 11,00 h.

Výuka:

  • Statistika a statistická analýza dat
  • Data a rozhodování, statistické analýzy
  • Matematika

Odborné zaměření:

Mým oborem obhájeným disertační prací v roce 2007 jsou Vědecko-technické výpočty. Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku zpracování statistických dat, analýzu časových řad, využití waveletů v analýze časových řad v sociálně ekonomickém kontextu a statistické zpracovávání nezaměstnanosti. Tato témata jsou v současnosti zkoumána v kontextu regionů ČR. Na FSE UJEP působím od roku 1997 jako odborná asistentka. Jsem také v současné době vedoucí Katedry matematiky a informatiky a garantem výukových předmětů Statistika, Matematika, Opakování matematiky a Praktikum elementární analýzy dat, Časové řady v ekonomii, Vícekriteriální rozhodování. Od roku 2014 zastávám rovněž funkci předsedkyně ústecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

Výzkum:

OP VVV: U21 – Kvalitní infrastruktura (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560, 2017 – 2022)

OP VK: Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji (CZ.1.07/1.1.00/54.0049, 2014 – 2015), garantka klíčové aktivity

OP VK: Rozvoj matematických  dovedností studentů UJEP. (CZ.1.07/2.2.00/15.0031, 2010 – 2013), spoluřešitelka

TAČR: Vyšetřování vlivu nesymetrie při kmitání soustav tuhých těles prostorově pružně uložených a vázaných – aplikace na kmitání vozidel ( GA101/05/2371, 2005-2007), spoluřešitelka

GAČR: Statistické metody a nezaměstnanosti (GA402/04/0263, 2004 – 2005), spoluřešitelka

Vybrané publikace:

Bystrianský, L., Hujslová, M., Hršelová, H., Řezáčová, V., Němcová, L., Šimsová, J., Gryndlerová, H., Kofroňová, O., Benada, O., Gryndler, M. (2019). Observations on two microbial life strategies in soil: Planktonic and biofilm-forming microorganisms are separable. Soil Biology and Biochemistry 136, 107535, https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107535

Reissová, A., Šimsová, J., Kovářová, K. (2019). Cross-border disparities in the aspects of entrepreneurship and personality traits of future entrepreneurs. DETUROPE 11(1), 127-148. 

Reissová, A., Šimsová, J., Kovářová, K., Šimanovský, R. (2019). Factors that positively influence the initiation of a business.  TEM Journal 8/2, 486-491, https://dx.doi.org/10.18421/TEM82-23

Reissová, A.,  Šimsová, J., (2019). The value of education in the labour market. How realistic are student expectations?Business and Economic Horizons 15/ 1, 20-36. https://doi.org/10.15208/beh.2019.2

Reissová, A., Šimsova, J., Laslofi, J. (2018). Preference sof current fiale university students-Family or Career? Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research  8 /1,  202-206   

Šimsová, J. & Reissová, A. (2016). How much will I earn? Expectations versus reality. E a M: Ekonomie a Management 19/2, 4–19. https://doi.org/10.15240/tul/001/2016-2-001