fse.ujep.cz

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.

Děkan fakulty

Místnost: 308, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 808, +420 475 284 711
Email: ondrej.moc[at]ujep.cz

Výuka:

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023/24

pondělí: 13,00 – 15,00
čtvrtek: 9,00 – 10.00

30.5.24 – konzultace zrušeny

V pondělí 3.6.2024 proběhnou konzultační hodiny od 12.00 do 14.00.

Konzultace probíhají v místnosti M 308 v budově fakulty v ulici Moskevská (předposlední patro, dveře naproti výtahu).

Odborné zaměření:

Ve své práci se zaměřuji na stochastické procesy, dějiny matematiky a možnost jejich použití při výuce. Nyní působím na pozici odborného asistenta na Katedře matematiky a informatiky FSE UJEP. V současné době zastávám funkci proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP. Jsem také garantem předmětů Informatika, Matematika a Repetitorium matematiky.  

Výzkum:

OP VVV: U21 – Kvalitní infrastruktura (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560, 2017 – 2022), garant klíčové aktivity

OP VK:  Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji (CZ.1.07/1.1.00/54.0049, 2014 – 2015), garant klíčové aktivity

OP VK: Rozvoj matematických dovedností studentů UJEP (CZ.1.07/2.2.00/15.0031, 2010 – 2013), řešitel

Vybrané publikace:

Moc, O., Eisenmann, P. (2017). Šikmý vrh z rozhledny. MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIK 1, Olomouc

Moc, O., Šimsová, J., Žambochová, M. (2013). Matematika pro ekonomy. UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-599-5

Moc, O., Hečková, P., Michálek, D., Rupec, B. (2010). Testování schopnosti správného kvantitativního úsudku studentů FSE UJEP. Článek ve sborníku z konference FernStat_CZ2010, FSE UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-284-0.

Moc, O. (2009). Sbírka úloh z matematiky – Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. FSE UJEP, Ústí nad Labem., 2. vyd.  ISBN 978-80-7414-182-9

Moc, O. (2008). Sbírka úloh z matematiky – Integrální počet funkcí jedné proměnné. FSE UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-183-6

Moc, O. (2008). Gauss´s definition of the gamma function. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Mathematica VII, Krakow.