fse.ujep.cz

PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Místnost: 230, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 730
Email: alice.reissova[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-5095-051X 
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Řízení lidských zdrojů
  • Krizový management
  • Manažerská psychologie
  • Psychologie v sociální práci
  • Psychopatologie

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
V týdnu od 8. – 12.4.
úterý 9:00 – 10:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 10:00 hod.

KH od 22.4.2024
úterý 9:00 – 10:00 hod.
čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.

Upozornění: ve zkouškovém období si konzultace předem ověřte, může docházet ke změnám (státnice, promoce apod.).

https://meet.google.com/xqw-ypzt-wqn?authuser=1

odkaz Odkaz na KH


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji zejména na problematiku řízení lidských zdrojů (HRM) a rozvoje lidských zdrojů (HRD). Tato témata jsou v současnosti zkoumána v kontextu měnícího se trhu práce, a to nejen z pohledu zaměstnavatelů (zjišťování a hodnocení míry motivace, angažovanosti, odlišnosti generací X, Y a Z, fenomén brain drain aj.) ale i zaměstnanců (work-life balance, rovnováha mezi úsilím a odměnou, syndrom vyhoření) nebo budoucích zaměstnanců, tj. studentů (možnosti a omezení jejich uplatnění na trhu práce). Zabývám se rovněž oblastí krizového managementu, zejména na změny v chování lidí v rámci krizových situací. Na FSE UJEP působím od roku 2004. Jsem odbornou asistentkou a garantkou předmětů z oblasti psychologie, řízení lidských zdrojů a krizového managementu. 

Využívám tak jak své znalosti, získané při studiu jednooborové psychologie na UK v Praze a následnému doktorskému studiu v oblasti personálního řízení, rovněž na UK v Praze, tak dlouholeté zkušenosti z praxe. Kromě výuky na FSE UJEP pracuji jako konzultant v oboru psychologie a řízení lidských zdrojů.  Jsem řádnou členkou Českomoravské psychologické společnosti.

GREENE 4.0 (2023 – 2025)

Výzkum:

GREENE 4.0 (2023 – 2025)
INTERREG CENTRAL EUROPE. Člen řešitelského týmu

TAČR  (2021 – 2023)
Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu. TL05000543
Hlavní řešitel: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

OP  (2018 – 2022) Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408,  řešitel KA05 Relevance studijních programů pro potřeby trhu práce

SGS: Situace brain drain a brain gain ve výrobním podniku a mezi studenty (UJEP-SGS-2020-45-005-3, 2020 – 2022), spoluřešitel

IP 2020 Kvalitní vzdělávací činnost: Analýza uplatnitelnosti absolventů UJEP na trhu práce. Realizace inovovaných odborných praxí na FSE UJEP (2020), řešitel

Univerzita 21. století – U21: Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240, 2019 – 2021), výkonný koordinátor KA04

SGS: Generace Y na trhu práce (UJEP-SGS-2019-45-009-2, 2019 – 2020), řešitel (V rámci Behaviorální a didaktická sekce získal tento projekt ocenění odborné komise)

IP 2019 Kvalitní vzdělávací činnost: Název projektu: Analýza uplatnitelnosti absolventů FSE na trhu práce (2019), řešitel

Smluvní výzkum: Zhodnocení motivace a míry fluktuace zaměstnanců AGC Flat Glass Czech a.s. (ID 43885076, 2018), řešitel

OP VK: Zvyšování kvality ve vzdělávání – Centrum praktického ekonomického vzdělávání (CEV) (CZ.1.07/1.1.00/54.0049, 2014 – 2015), manažer 2 klíčových aktivit

Smluvní výzkum:  Legislativa upravující možnosti podnikání na území Spolkové republiky Německo – podrobná analýza včetně kalkulačních modelů ( ID 43882809, 2015), řešitel

Vybrané publikace:

Reissová, A. & Papay, M. (2021). The relationship between job engagement, job satisfaction and potential employee turnover. TEM Journal 10 (2), pp. 847-852
DOI: 10.18421 / TEM102-44

Reissová, A., Šimsová J., & Sonntag, R. (2021). Moving Across Borders: Brain drain or brain gain? Comparison of intentions of students at regional universities in neighbouring countries. GeoScape, 15 (1), pp. 30–42. https://doi.org/10.2478/geosc-2021-0003

Reissová, A., Šimsová, J., Sonntag, R., & Kučerová, K. (2020). The influence of personal characteristics on entrepreneurial intentions: International comparison. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(4), 29-46. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080402

Reissová, A., Šimsová J. a Suchánková H. (2020).  Brain Drain: A Threat or an Opportunity. In: Bilgin M., Danis H., Demir E., Tony-Okeke U. (eds) Eurasian Business Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics 15/2, 3-21, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48505-4_1.

Reissová, A., Šimsová, J. a Kovářová, K.. (2019). Cross-border Disparities in the Aspects of Entrepreneurship and Personality Traits of Future Entrepreneurs. Deturope-The Central European Journal of Regional Development and Tourism 11(1), 127-148

Reissová, A., Žambochová, M. a Vlčková, M. (2019). Fundraising as an Opportunity for Non-profit Organisations – Possibilities and Limits of Individual Fundraising. Czech and Slovak Social Work 19(1), 5–22. 

Reissová, A., Šimsová, J., Kovářová, K. a Šimanovský, R. (2019). Factors which influence the initiation of business positively. TEM Journal 8(2), 486 – 491. DOI:10.18421/TEM82-23

Reissová, A., Šimsová, J. a Fričková, K. (2019). Influence of Employee Engagement and Employee Benefit Schemes on Job Satisfaction. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 9(2), 288-292, www.doi.org/10.33543/0902.

Reissová, A. a Šimsová, J. (2019). The Value of Education in the Labour Market. How Realistic Are Student Expectations? Business and Economic Horizons 15(1), 20-36. DOI: http://dx.doi.org/10.15208/beh.2019.2.

Reissová, A., Žambochová, M. a Sláma, V. (2018). The Role of Mass Media in Crisis Communication. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration 25(42), 189–199 

Reissová, A. a Šimsová, J. (2018). Expectancy and valence as a basic variable in the motivation of students to complete university studies and the dynamics of motivation during their studies. Psychologie a její kontexty 9 (1), 41–52, Available at: https://doaj.org/article/aad200fca1884db7be927a40fb8a8331.

Reissová, A., Šimsová, J. a Laslofi, J.. (2018). Preferences of Current Female University Students – Family or Career? Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 8(1), 202-208