fse.ujep.cz

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Garant programu

Místnost: 217, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 714
Email: jan.slavik[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-1810-062X
WoS Researcher ID: AAA-9237-2020
SCOPUS ID: 36892751900
Osobní stránka: ResearchGate

Výuka:

  • Veřejné služby
  • Veřejné služby v obcích
  • Semestrální projekt
  • Diplomový seminář
  • Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných přírodou

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

vždy po předchozí e-mailové domluvě


Odborné zaměření:

Ve své vědecké práci se zaměřuji na ekonomii nakládání s odpady (‘economics of waste’), efektivnost veřejných služeb, behaviorální aspekty rozhodování domácností o spotřebě veřejných služeb, resp. účinnost a efektivnost nástrojů environmentální politiky. Tato témata jsou součástí širšího komplexu aspektů přechodu ekonomiky Evropské unie na ekonomiku, která je v souladu s principy oběhového hospodářství (‘circular economy’). Na FSE UJEP působím od roku 2014. Od roku 2020 jsem docentem veřejné ekonomie a garantem bakalářského oboru Ekonomika a management. Od roku 2019 jsem členem IWWG (International Waste Working Group), v jejímž rámci jsem vedoucím pracovní skupiny ‘Economics of Waste’ a členem ‘Scientific Advisory Board’. Od roku 2015 jsem rovněž členem INFA-ISFM, e.v. (Abfall- und Abwasserwirtschaft, Immissionsschutz sowie das Site- und Facility Management)

Výzkum:

GAČR: Vliv demografického vývoje a ‘vytěsňovacího efektu’ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (16-14409S, 2016–2018), hlavní řešitel

GAČR: Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (15-08032S, 2015–2016), hlavní řešitel

TAČR: Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy (TB010MZP061, 2013–2014), hlavní řešitel

GAČR: Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady) (GAP402/10/0126, 2010–2011), člen řešitelského týmu

GAČR: Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje (GA402/09/0248, 2009–2010), člen řešitelského týmu

Vybrané publikace:

Slavík, J. 2022. Recyklační chování domácností a nástroje, jak ho měnit. Praha: Wolters Kluwer. 1. vyd. ISBN 978-80-7676-412-5

Slavík, J., Dolejš, M., Rybová, K. 2021. Mixed-method approach incorporating Geographic information system (GIS) tools for optimizing collection costs and convenience oft he biowaste separate collection. Waste Management. Vol. 134, 177-186. (IF 2021: 8,816)

Rosecký, M., Šomplák, R., Slavík, J., Kalina, J., Bulková, G., Bednář, J. 2021. Predictive modelling as a tool for effective municipal waste management policy at different territorial levels. Journal of Environmental Management. Vol. 291, 112584 (IF 2021: 8,910)

Slavík, J., Pavel, J. a Arltová, M. (2020). Variable charges and municipal budget balance: Communicating vessels of the waste management. Journal of Environmental Management 257, 109976 

Rybová, K., Slavík, J., Burcin, B., Soukupová, J., Kučera, T. a Černíková, A. (2018). Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management 20(3), 1884-1891 

Pavel, J. a Slavík, J. (2017). The relationships between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic. Local Government Studies 44(2), 275-296 

Slavík, J., Potluka, O. a Rybová, K. (2017). Subsidies in waste management: Effective instruments or cul-de-sac of European structural policies? Waste Management 65(1-2

Slavík, J. a Pavel J. (2013). Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic. Resources, Conversation and Recycling 70(1), 68–77