fse.ujep.cz

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Místnost: MN 206, Kampus, Pasteurova 1
Telefon: +420 475 283 873
Email: miroslav.bartak[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-7265-6514

Výuka:

  • Sociálni politika I. a II.
  • Zdraví a nemoc
  • Speciální pedagogika
  • Sociální deviace 

Odborné zaměření:

Zabývám se analýzou tvorby a realizace veřejných politik na lokální, regionální, národní a nadnárodní úrovni (EU, OECD). Specializuji se zejména na oblast zdravotní, sociální a vzdělávací politiky a na jejich mezinárodní srovnávání. Rovněž se zabývám společenskou odpovědností korporací.

Výzkum:

MZ ČR: Rozvoj aktivit centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ. Neúčelový investiční příspěvek ze státního rozpočtu ČR přímo řízeným organizacím MZ ČR (2018, OZS/45/4141/2018), pověřený řešitel

MZ ČR: Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol. Neúčelový investiční příspěvek ze státního rozpočtu ČR přímo řízeným organizacím MZ ČR  (2017, OZS/65/4141/2017), pověřený řešitel

Comprehensive mapping of readiness for harm reduction and treatment for research on the effectiveness of pharmacotherapy and the potential introduction of drug addiction to methamphetamine in the Czech Republic. Funding of the Czech Government (č. A-70-16); v rámci projektu ATTUNE: Understanding Pathways to Stimulant Use: a mixed methods examination of the individual, social and cultural factors shaping illicit stimulant use across Europe. (2017-2018), řešitel kvalitativní a kvantitativní části za ČR

OP VVV: Modernization of a doctoral study program in addictology in prevention science and treatment of substance use [Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování (2017-2022, 611/108/18-2489-1), spoluřešitel

Ústecký kraj: Sociálně patologické jevy u studentů středních škol v Ústeckém kraji (2017, 17/SML0980/SOPD/OKH), řešitel

Vybrané publikace:

Stehnová, E., Fuchsová, E., Barták, M., Valinová, E. (2014). Společenská odpovědnost: od teoretických konceptů k firemní implementaci. Praha: Wolters Kluwer. 156 s. ISBN 978-80-7478-599-3 

Barták, M. (2013). Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku. Praha: Wolters Kluwer ČR. 96 s. ISBN 978-80-7478-418-7

Barták, M. (2012). Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer ČR. 336 s. ISBN 978-80-7357-984-5.

Barták, M. (2012). Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. Ústí nad Labem : UJEP. 200 s. ISBN 978-80-7414-441-7

Barták, M. (2010). Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví.  Praha: Wolters Kluwer ČR. 224 s. ISBN 978-80-7357-503-8.