fse.ujep.cz

Personální složení

Vedoucí katedry: Ing. Michal Struk, Ph.D.

Zástupce vedoucího:  Ing. Lucie Kopáčková

Sekretářka: Romana Košvancová


Docenti
doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, Ph.D.
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.