fse.ujep.cz

Letní semestr – 2. kolo VŘ Erasmus +

Výběrové řízení na studentské mobility v programu Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2021/2022

Výběrové řízení proběhne online formou. S jednotlivými uchazeči bude domluven individuální termín.

Přihlášky lze podávat od 8. 11. 2021 do 19. 11. 2021 do 10:00 hodin.

Přihlášky podávejte ZDE

PROSÍM VŠECHNY ZÁJEMCE O VÝJEZD V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+,
ABY KONTAKTOVALI FAKULTNÍ KOORDINÁTORKU JEŠTĚ PŘED TERMÍNEM KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.


Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, je zveřejněný na webu www.erasmus.ujep.cz .

Minimální délka studentských mobilit, jak studijních pobytů, tak praktických stáží, jsou 2 měsíce, a studenti se mohou účastnit obou typů studentských mobilit již od 1. roku jejich studia na UJEP.

Vedení fakulty doporučuje studentům, kteří hodlají vyjet již v 1. ročníku studia, aby měli minimálně 25 kreditů ze zimního semestru a nejlépe měli splněny i všechny předměty 1. semestru.
Minimální limit pro postup do 2. ročníku je 45 kreditů.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Bylo stanoveno, že tento typ mobility bude (alespoň prozatím) umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením.
Odkaz na on-line přihlašovací aplikaci najde student na webu své fakulty v rámci výzvy k výběrovému řízení (student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do STAG).
Následně se ze systému vygeneruje přihláška ve formátu Word, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením a motivačním, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, příslušnému fakultnímu koordinátorovi.


Studenti vybraní fakultou na praktické stáže pak do 30. 11. 2021 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru v oprávněné zahraniční instituci.


Kde přihlášku podat?
– přihlášení přes aplikaci erasmus.ujep.cz
– přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS STAG
– po zaregistrování do systému je nutné vytisknout všechny požadované dokumenty a odevzdat v písemné podobě


Co musíte odevzdat?
– přihlášku
– čestné prohlášení


Jak vše odevzdat?
Přihlášku můžete osobně zanechat na vrátnici FSE UJEP.


Kritéria výběrových řízení

1. Obecná

  • student FSE UJEP
  • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
  • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz aplikace pro online přihlášení, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)
  • motivace ke studiu v zahraničí
  • aktivita v rámci akcí FSE UJEP
  • aktivita v rámci ESN Ústí nad Labem
  • studijní prospěch

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro konkrétní výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě většího počtu zájemců o stejnou zahraniční instituci bude rozhodovat průměr a výsledek pohovoru před výběrovou komisí


Další informace k programu Erasmus+ najdete ZDE

Zajímají vás zkušenosti studentů, kteří na Erasmus+ vyrazili? V této databázi si můžete vyhledat konkrétní univerzitu i zemi.

Také můžete omrknout zkušenosti přímo studentů z FSE UJEP!S FSE za hraniceStáhnout

Kontakt:
Jitka Ježková
jitka.jezkova@ujep.cz
+420 775 605 083
Facebook – i sem mi můžete napsat