fse.ujep.cz

Kvalitní data a analýzy nelžou!

Plánovat na základě důkazů a evidence se vyplácí. Studie našeho výzkumného týmu Doprava a mobilita UJEP ukazují, že rozhodování na základě důkazů a evidence má smysl.

Jedním z hlavních témat, kterým se výzkumný tým věnuje, je podpora politiky založené na datech (tzv. evidence-based policy). Význam tohoto přístupu k rozhodování a plánování se zvyšuje zvláště dnes, v turbulentním a nestabilním světě, kdy se podmínky rychle mění. Způsob rozhodování a plánování postavený na datech a kvalitních analýzách má výrazně větší potenciál k využití ve veřejném sektoru běžnou praxí.

Náš výzkum potvrzuje, že to má smysl (viz např. článek R. Jordové a H. Brůhové Foltýnové: Rise of a New Sustainable Urban Mobility Planning Paradigm in Local Governance: Does the SUMP Make a Difference?

Článek ukazuje, že monitorování, hodnocení a zapojení veřejnosti jsou městy v ČR stále podceňovány a vnímání potřeby výrazné změny dopravního chování je mezi místními politiky stále poměrně nízké. Strategické Plány udržitelné mobility (SUMP) podporující evidence-based policy přináší značné výhody městům všech velikostí, a to již v počáteční fázi jejich realizace. Města, která vypracovala svůj SUMP, uplatňují různá opatření udržitelné dopravy častěji, vytvářejí více participačních aktivit a jsou lepší v přístupu k evaluaci než města bez SUMP.

Konkrétní tipy, informace a náměty najdete v komplexním článku ZDE.