fse.ujep.cz

Jaké byly oslavy 30. výročí založení fakulty dne 29. září?

Ve dnech 29. a 30. září 2021 proběhly oslavy k 30. výročí založení naší fakulty.
Jaké jsme slavili?
Pojďte se ohlédnout s námi!


29. září jsme se v odpoledních hodinách sešli za budovou VIKS.
Prvně jsme se zde totiž společně usadili na zbrusu novou lavičku naší fakulty, kterou pro nás na míru zhotovila kovářská dílna Vazební věznice Praha Pankrác.Spolu se stromem FSE, který je hned vedle lavičky, a který jsme zasadili k 25. výročí fakulty, vzniklo příjemné místo k odpočinku, setkávání i ke studiu…Následovalo slavnostní setkání v Modré aule.
Programem nás provázela Dita Štyvarová, která se moderátorské role zhostila na výbornou.

Bylo nám velkou ctí, že pozvání aktivně se zúčastnit oslav přijalo i 5 našich absolventů.
Ti se s námi podělili o své životní i pracovní příběhy. Během svých přednesů zavzpomínali i na svá studentská léta – na spolužáky, na některé těžké zkoušky i na skvělé pedagogy, které během svých studií měli možnost potkat.

Naši absolventi
Zleva: Jan Pleyer, Jan Holub, Tereza Svobodová, Lenka Kocmanová Taussigová, Milan Sivák

Děkan fakulty, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., udělil ocenění vybraným zaměstnancům.

Kteří to byli?

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
…za mimořádné zásluhy při akreditaci doktorských studijních programů na FSE UJEP

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
…za dlouhodobý rozvoj studijního oboru Sociální práce

Alena Podlesná
…za dlouhodobé působení na FSE UJEP

A celé toto slavnostní setkání svým vystoupením příjemně zakončilo Vokální uskupení Panoptikum.

Závěrečná debata s hosty doc. Václava Houžvičky na téma “Křižovatky evropské integrace”
už byla třešničkou na dortu.
Pozvání k debatě přijali tito hosté:
Mikuláš Peksa – poslanec Evropského parlamentu za Pirátskou stranu
Jan Zahradil – poslanec Evropského parlamentu za ODS
Martin Weiss – komentátor týdeníku Echo24

Děkujeme všem, kteří byli s námi!

Vaše FSE