fse.ujep.cz

Erasmus+: Přihlášky na zimní semestr spuštěny

Výběrové řízení na studentské mobility v programu Erasmus+ v zimním semestru akademického roku 2023/2024

Přihlášku do výběrového řízení na studijní pobyty je nutné podat nejpozději 24. 2. 2023 do 12:00 hodin prostřednictvím IS STAG.

V případě praktických stáží je nutné odevzdat všechny požadované dokumenty v písemné podobě nejpozději do 24. 2. 2023 do 12:00 hodin.

STUDIJNÍ POBYTY: zimní semestr 2023/2024

 • studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím IS/STAG
 • pro úspěšné podání přihlášky je nutné do IS/STAG nahrát všechny požadované dokumenty nejpozději do 24. 2. 2023

Z důvodu probíhající digitalizace programu ERASMUS+ a přechodu na elektronické schvalování všech dokumentů prostřednictvím STAGu a platformy Erasmus Without Paper, bude možné v zimním semestru 2023/2024 realizovat pouze takové pobyty, u kterých se podaří úspěšně uzavřít meziinstitucionální smlouvu s partnerskou institucí přes EWP. 

Požadované dokumenty

 • Přihláška k výběrovému řízení (ke stažení z IS/STAG)
 • Čestné prohlášení (ke stažení z IS/STAG)

Pokyny pro studenty UJEP ke studijním pobytům v programu Erasmus+ v zimním semestru akad. roku 2023/24

PRAKTICKÉ STÁŽE: léto 2023 (1.7.2023-30.9.2023) +  zimní semestr 2023/2024

 • studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace 
 • pro úspěšné podání přihlášky je nutné všechny požadované dokumenty odevzdat v písemné podobě nejpozději do 24. 2. 2023 do 12:00 hodin.

V on-line přihlašovací aplikaci  se ze systému vygenerují požadované dokumenty ve formátu Word, které student vytiskne, podepíše a předá fakultní koordinátorce.
Student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do STAG .

Požadované dokumenty

 • Přihláška k výběrovému řízení (ke stažení v aplikaci)
 • Čestné prohlášení (ke stažení v aplikaci)
 • Ustanovení mentora praktické stáže (ke stažení v aplikaci)

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+.

Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem však musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však do konce období projektu, který je 31. 7. 2024.

Studenti vybraní fakultou na praktické stáže pak do 30. 4. 2023 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora.
Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru v oprávněné zahraniční instituci.


Minimální délka studentských mobilit, jak studijních pobytů, tak praktických stáží, jsou 2 měsíce, a studenti se mohou účastnit obou typů studentských mobilit již od 1. roku jejich studia na UJEP.

Vedení fakulty doporučuje studentům, kteří hodlají vyjet již v 1. ročníku studia, aby měli minimálně 25 kreditů ze zimního semestru a nejlépe měli splněny i všechny předměty 1. semestru.
Minimální limit pro postup do 2. ročníku je 45 kreditů.


Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Bylo stanoveno, že tento typ mobility bude (alespoň prozatím) umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.

Nově mohou být realizovány i krátkodobé studentské mobility. Ty jsou určeny pro studenty doktorských studijních programů či jejich čerstvé absolventy a jejich délka je 5 – 30 dní. 

Studenti mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční vysoké školy mimo programové země, pokud má fakulta takovou smlouvu sjednanou. V případě zájmu o tento typ mobility kontaktujte svou fakultní koordinátorku.
Pro praktické stáže není meziinstitucionální smlouva nutná. Studentovi bude vznikat povinnost sjednat si příslušná pobytová a pracovní povolení.


Kritéria výběrových řízení

1. Obecná

 • student FSE UJEP
 • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
 • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

 • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz aplikace pro online přihlášení, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)
 • motivace ke studiu v zahraničí
 • aktivita v rámci akcí FSE UJEP
 • aktivita v rámci ESN Ústí nad Labem
 • studijní prospěch

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro konkrétní výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě většího počtu zájemců o stejnou zahraniční instituci bude rozhodovat průměr a výsledek pohovoru před výběrovou komisí


Další informace k programu Erasmus+ najdete ZDE

Zajímají vás zkušenosti studentů, kteří na Erasmus+ vyrazili? V této databázi si můžete vyhledat konkrétní univerzitu i zemi.

Také můžete omrknout zkušenosti přímo studentů z FSE UJEP!S FSE za hraniceStáhnout

Kontakt:
Jitka Dvořáková
jitka.dvorakova@ujep.cz
+420 775 605 083