fse.ujep.cz

Parkování v Kampusu UJEP – tentokrát pro všechny?

Každý student UJEP, který alespoň občas dojíždí automobilem na naši univerzitu, si na vlastní kůži vyzkoušel nedostatek parkovacích míst v blízkosti kampusu. Každodenní boj o zaparkování si vzali za své také studenti navazujícího oboru Ekonomika a management veřejného sektoru z Fakulty sociálně ekonomické UJEP Daniel Fajtl, Daniel Hušek, Petr Kříž, Lada Neškodová a Linda Laurichová, kteří na toto téma zpracovali velmi podnětnou práci.

Základním pilířem je analýza problému parkování pro studenty UJEP, a to na základě rešerše, rozhovorů a dotazníkového šetření vyhodnotit. Cílem bylo najít nejvhodnější variantu, jak danou situaci vyřešit. „V rámci práce jsme uskutečnili celkem dva rozhovory, s kvestorem UJEP Ing. Leošem Nerglem a vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu Ústí nad Labem Ing. Daliborem Dařílkem, plus dotazníkové šetření mezi studenty,“ uvádějí studenti. „Chtěli jsme především zjistit, z jakého důvodů se vedení UJEP rozhodlo k razantnímu kroku uzavření Kampusu UJEP a proč došlo ze strany magistrátu k přeměně parkovacích míst v bezprostřední blízkosti Kampusu na rezidenční zóny,“ dodávají.

Situace je v současné době taková, že vjezd do kampusu UJEP je povolen jen zaměstnancům a hostům univerzity; studenti zde mohou parkovat každý pátek a o víkendu. K tomuto opatření univerzita přistoupila právě proto, že parkovací místa byla často obsazena místními rezidenty. Parkovací plocha je i za těchto podmínek zaplněna každý den z téměř 90 %. Jednou z možností je tedy povolit studentům parkování na zbylých zhruba 50 místech. Ve hře byl také parkovací dům (cca 500 míst) – tato varianta nicméně nebyla ze strany města ani univerzity využita. Ke komplikacím s parkováním nakonec nepřispěl ani fakt, že město zavedlo v okolí kampusu rezidentní zóny.

„V práci jsme proto navrhli celkem pět variant řešení – využití stávajících volných parkovacích kapacit; vybudování nových; výstavbu parkovacích ploch mimo město, parkovací domy ve vlastnictví města nebo přebudování rezidentních parkovacích zón na zóny smíšené,“ uvádějí studenti, přičemž  nejvhodnější varianta je zpřístupnění stávající zbylé kapacity a vybudování kapacity nové na místě původně zamýšleného parkovacího domu v areálu Kampusu UJEP se zavedením regulačních virtuálních parkovacích karet.

 Díky tomuto opatření by vzniklo zhruba 200 nových parkovacích míst. A i přes vyšší vstupní náklady je zde krátká doba návratnosti, v jednotkách měsíců. Na druhé straně sami autoři práce dodávají, že ani tato varianta, byť byla vyhodnocena jako nejvhodnější, nepokryje celkovou poptávku studentů a zaměstnanců UJEP. Proto je nutné k těmto klíčovým stakeholderům více komunikovat přechod od dojíždění jednotlivců osobními automobily ke spolujízdě, popřípadě využití hromadné dopravy v podobě vlaků, autobusů a městské hromadné dopravy.

Kompletní práce studentů ke stažení ZDE.