fse.ujep.cz

Studenti a firmy: představy vs. realita

Na FSE probíhá příprava nového studijního programu s názvem Aplikovaná ekonomika a řízení podniku, který bude realizován v navazujícím stupni.

Chceme nabídnout studium, které bude maximálně propojeno s praxí. Aby byli budoucí absolventi připraveni na to, co trh práce žádá, zajímají nás představy o potřebných dovednostech  obou stran. Tedy nejen představy studentů, ale také přímo firem, které v našem regionu působí.

Připravili jsme dotazníkové šetření o očekávání mezi oběma stranami a výsledky jsme diskutovali na setkání se studenty 3. května 2023 ve VŠ klubu.

Představili jsme pohled studentů i firem a průběžně mohli přítomní klást své dotazy i prostřednictvím slido.com. Nejeden student se také zapojil do živé diskuze.

Připojil se k nám také zástupce firmy Knorr-Bremse, Tomáš Brokeš, který má dlouholeté zkušenosti na pozici HR manažera.

Jaké jsou konkrétní výsledky? Co očekávají firmy od absolventů? A na co se zaměřujete vy, studenti?

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZDE