fse.ujep.cz

Expertní rada děkana FSE UJEP

Neustále prohlubujeme spolupráci s praxí. Na tuto spolupráci od 24. června 2024 oficiálně dohlíží Expertní rada děkana FSE UJEP.

Jedná se o poradní a iniciační orgán, který disponuje 18 členy ve třech oblastech, podílí se na rozvoji fakulty, podporuje inovace ve vzdělávání a propojuje fakultní a univerzitní aktivity s praxí. Zabývá se koncepcí vzdělávání na FSE UJEP a poskytuje doporučení ve vztahu k potřebám organizací a transformaci regionu. Vyjadřuje se také k otázkám rozvoje fakulty, jejího zaměření nebo tvůrčí činnosti.

Na historicky prvním a slavnostním zasedání Expertní rady jmenoval děkan fakulty členy expertní rady.

Jmenování Petry Lafkové z Krajského úřadu Ústeckého kraje do sekce ER Sociální politika a sociální práce
Jmenování Miroslava Svobody z ČEZ do sekce ER Ekonomika a management
Jmenování Kamily Bláhová z Města Litvínov do sekce ER Regionální rozvoj

„Jsem velmi rád, že se daří propojovat odborníky z praxe s naší fakultou. Tato aktivní spolupráce nám umožňuje naplňovat tzv. třetí roli univerzity a pevně věřím, že bude oboustranně výhodná,“ říká k ustanovení děkan FSE UJEP Ondřej Moc.

Na úvodním setkání Expertní rady představil děkan se svým týmem dosavadní činnosti fakulty a jednotlivé oblasti, jimiž se orgán bude zabývat.

„Dlouhodobá spolupráce s externími subjekty je pro nás skvělá jak v oblastech studia, tak uplatnění výsledků vědy a výzkumu. Pro studenty to znamená mnohem více přednášek odborníků z praxe a nové nabídky stáží, praxe či stálého zaměstnání, a to vše v rámci našeho regionu. Do studia se tak mnohem lépe promítnou aktuální trendy a to, co fakulta dělá, se opět více přiblíží realitě. Pomyslnou třešničkou je, že mezi členy rady jsou absolventi naší fakulty nebo univerzity, toho si nesmírně vážíme,“ uvádí Lucie Povolná, proděkanka pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP.

Prostor k vyjádření se k jednotlivým aktivitám fakulty byl dán samozřejmě i všem členům Expertní rady. Aktivní spolupráci na této úrovni odborníci z praxe více než kvitují. Rozdělení do třech podoblastí dle studijních programů pak dává všem zúčastněným velmi konkrétní možnosti, jak s jednotlivými tématy naložit.

Nedílnou součástí celého programu byla i prohlídka Kampusu UJEP.

Co říkají o spolupráci samotní experti?

Své o tom ví i Country HR Manager pro Českou republiku společnosti Knorr-Bremse Tomáš Brokeš, který na FSE UJEP dokonce vede kurz Řízení lidských zdrojů v podnikové praxi. „Propojení spolupráce externích firem a organizací s fakultou na bázi expertní rady je v mnohém jedinečné. Prohlubující se spolupráce nepomáhá pouze osloveným subjektům, ale v dlouhodobém horizontu bude mít pozitivní vliv na region jako takový. Vzdělání by mělo jít ruku v ruce s praxí, a to je jeden z našich hlavních cílů, který chceme pomoci naplnit a napomoci tak rozvoji fakulty. Je před námi ještě spousta práce, na kterou se moc těším“ myslí si Brokeš.

K němu se přidává generální ředitel společnosti ChartFerox Bronislav Převrátil. „Velmi mě těší, že jako poradní orgán děkana máme společně s fakultou tu moc představit regionu uznávané a inovativní společnosti, které, nebojím se říci, i v celosvětovém měřítku něco dokázaly. Pro studenty, kteří stojí na začátku cesty, je to navíc skvělá příležitost získat zkušenosti, které jim nikdo jiný nenabídne,“ doplňuje Manažer roku 2022, který navíc s Tomášem Brokešem patří mezi absolventy právě FSE UJEP.

Mimo expertů z řad soukromých firem viz níže je rada složená ze zástupců veřejné a státní sféry a organizací, které se ve veřejném prostoru pohybují. FSE UJEP, potažmo UJEP celkově, tak i díky této spolupráci bude moci lépe reflektovat aktuální společenský vývoj nejen v regionu a významně tak přispívat k osvětě a rozvoji společnosti jako takové.


Složení Expertní rady děkana FSE UJEP

Ekonomika a management

Jan Beneš, Personna International CZ s. r. o. – Edgewell

Tomáš Brokeš, Knorr-Bremse ČR

Jan Pleyer, Krofian CZ spol. s r. o.

Bronislav Převrátil, Chart Ferox, a. s.

Zbyněk Slivoň, AGC Automotive Czech, a. s.

Miroslav Svoboda, ČEZ, a. s.

Regionální rozvoj

Kamila Bláhová, Město Litvínov

Jan Kadraba, Krajský úřad Ústeckého kraje

Martin Mata, Inovační centrum Ústeckého kraje

Jaromír Musil, Krajský úřad Karlovarského kraje

Gabriela Nekolová, Hospodářská a sociální rada

Jiří Starý, Magistrát města Ústí nad Labem

Sociální politika a sociální práce

Barbora Bočková, Květina, z. s.

Michal Kratochvíl, Ministerstvo pro místní rozvoj

Petra Lafková, Krajský úřad Ústeckého kraje

Jan Odvárka, Probační a mediační služba

Zuzana Thürlová, Jurta, o. p. s.

Lenka Venclová, Ministerstvo práce a sociálních věcí


Tisková zpráva