fse.ujep.cz

Prohlášení rektora UJEP k vývoji na Ukrajině

Připojuji se k Prohlášení České konference rektorů k vývoji situace na Ukrajině.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vždy hájila a bude hájit principy svobody, základních lidských a občanských práv, demokracie a mírového řešení sporů a problémů. UJEP je připravena, v případě potřeby, projevit svou solidaritu a nabídnout v rámci svých možností pomocnou ruku ukrajinským studentům a akademikům stejně, jako to nedávno učinila v případě Běloruska.

Dále Vzkaz ministra školství Petra Gazdíka k ukrajinským studentům v České republice.