fse.ujep.cz

Elektronické informační zdroje

Využívejte elektronické zdroje UJEP – EBSCO. Jedná se o licencované online databáze určené primárně pro vědu a výzkum. Databáze obsahují převážně články z odborných periodik, statistická data, videa, e-knihy atd.

Hlavní vyhledávač ve zdrojích
Návod na připojení z domova  
Návod na připojení ENG

Citační styl APA

Citační manažer

Citační manažer vám umožňuje uložit záznamy různých dokumentů (knih, článků z časopisů, příspěvků z konferencí atd.) do jedné databáze. Program ukládá informace jako jsou autor, název díla, vydavatel, rok vydání, ISBN, ISSN, sborník aj.  Stahuje data z knihoven, elektronické databáze, repozitáře, youtube atd. Umožňuje také uložení celých PDF souborů.

V kvalitním citačním manažerovi si můžete vybrat z velkého množství citačních formátů, který spolupracuje s textovým editorem (word). Umožní vám tak zaznamenat příslušný zdroj přímo do wordu a na závěr vygenerovat aktualizovanou bibliografii. 

Jako 2 nejlepší citační programy/manažery doporučujeme Citace Pro nebo Zotero

Citace PRO

Zotero
Zotero je citační asistent, který najdete ke stažení na zotero.org