fse.ujep.cz

FSE má nový institut. Tentokrát jsme zamířili do vesmíru!

Několikaletá spolupráce naší fakulty a výzkumného týmu KOSMOW vyústila v založení prvního českého vědecko-výzkumného pracoviště zaměřeného na oblast kosmického výzkumu, kosmických aktivit a obecně na fungování člověka a malých sociálních skupin širokého spektra exponovaných profesí. Výzkumné centrum, oficiálním názvem Institut kosmického výzkumu Jaroslava Sýkory Univerzity J.E. Purkyně, zahájilo svoji činnost 11. května 2024.

Tým pod vedením PhDr. Kateřiny Bernardové Sýkorové, plk.v.v. tak zúročil svoji osmiletou výzkumnou činnost v oblasti kosmického výzkumu na mezinárodním poli. Založení institutu navíc symbolicky připadlo na den nedožitých 90. narozenin bývalého sociologa a zakladatele kosmického výzkumu v 80. letech 20. století Jaroslava Sýkory, který věnoval svému bádání v oblasti letectví a kosmonautiky celý svůj profesní i osobní život.

„Jméno mého otce v názvu institutu je nejen odkazem na jeho výzkum, ale také poctou jeho usilovné vědecké a výzkumné práci, kdy neznal překážek a navzdory dlouhodobým vážným zdravotním potížím zůstal vizionářem, nesmírně inspirující osobností v cestě za prosociálními cíli a vizemi,“ uvedla zakladatelka institutu a vedoucí týmu KOSMOW Kateřina Bernardová.

Osobnost, která svou energií strhne nejednoho z nás je významnou ženou českého kosmického výzkumu, ale také bývalý voják z povolání. Na mezinárodní úrovni se ale nevěnuje jen kosmu. Podstatou jejího výzkumu je komplexní biopsychosociální analýza fungování člověka a malé sociální skupiny u osob působících ve vysoce specifických, extrémně a nadlimitně náročných životních či pracovních podmínkách, a to ve vesmíru nebo pod vodní hladinou.

Výsledky pozoruhodného výzkumu a výjimečná práce celého týmu zaujaly nejen na kongresech Mezinárodní astronautické federace (IAF) v Paříži a ázerbajdžánském Baku.

Posádka izolačního experimentu SIRIUS

Na platformě Institutu kosmického výzkumu Jaroslava Sýkory UJEP jsou již nyní naplánované aktivity, z nichž první bude cesta do Prahy na největší „Veletrh vědy 2024“, který se pod záštitou Akademie věd ČR uskuteční na výstavišti v Letňanech ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2024. Na veletrhu se budou prezentovat zároveň další čtyři fakulty UJEP. Tři zástupci institutu dále vystoupí na kongresu 75. IAC v Miláně, kde byly přijaty dokonce tři abstrakty. Ve dnech 14.–18. října 2024 zde budou prezentovat klíčové výstupy z vlastních studií v rámci čtyř izolačních experimentů: SIRIUS-17, SIRIUS- 19, SIRIUS-21 a SIRIUS-23.

Na 28. listopad pak v Praze plánujeme již 3. odbornou konferenci, kde představíme smysl, cíl, tematické zaměření a zejména hlavní i dílčí úkoly Institutu, ale také snahy o spolupráci a účast v projektech významných mezinárodních institucí, jako jsou například NASA a ESA, a dalších pracovišť, společností a univerzit,“ doplňuje Bernardová Sýkorová.

Kompletní informace v přiložené TISKOVÉ ZPRÁVĚ.